Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd är en ideell förening som bildades 1996 inför arbetet att driva LEADER II-programmet (1996-1999). Initiativtagare till Astrid Lindgrens Hembygd var Vimmerby bygdekommitté. Det geografiska området bestod under LEADER II-perioden av östra delen av Eksjö kommun, norra delen av Hultsfred kommun samt hela Vimmerby kommun.

Under programperiod 1999 – 2006 arbetade föreningen med att skapa nya metoder och konkreta verktyg för utvecklingsarbete, arrangerat mötesplatser samt satsat på utveckling genom ett konsekvent ungdomsperspektiv. Under samma period utökades också området till hela Vimmerby, Hultsfred och Eksjö kommuner samt Kristdalabygden i Oskarshamns kommun. I samband med utökningen fattade man ett inriktningsbeslut att föreningens syfte är att främja och driva lokalt utvecklingsarbete.

Under programperiod 2008-2013 flyttades fokus till att främja entreprenörskapet och hållbar utveckling med ett mer generationöverskridande förhållningssätt till ungdomsperspektivet.

I nuvarande period 2014-2020, som kom igång under 2016, har vi särskild fokus på folkhälsa och att främja entreprenörskap. Våra tidigare inriktningar finns kvar hos oss via våra horisontella mål; ungdomars delaktighet och n ökad hållbar utveckling.