Lägesrapport januari 2019:
Projektet Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd håller på att avslutas. Under 2019 fortsätter dock en ny satsning på hållbara transporter i vårt leaderområde – mer information kommer!

Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens hembygd

Projektet drivs i egen regi av Astrid Lindgrens Hembygd i syfte att genom dialog och påverkan främja bättre och miljövänligare transporter för såväl människor som varor med järnvägen Nässjö-Oskarshamn. Målet är återupptagen persontrafik och utvecklad godstrafik på hela sträckan Nässjö-Oskarshamn. Projektet är framtaget i nära dialog med våra sex finansiärskommuner, som även finns representerade i projektgruppen med en tjänsteman per kommun.

Kontaktperson:

Projektledare Torbjörn Midunger tel 070-375 00 65, e-post: torbjorn.midunger@telia.com

Aktiviteter under 2018 (mer information kommer)

Vårresa med tåg, lördag 12 maj 2018

I maj arrangerar vi en vårresa med tåg, Nässjö-Oskarshamn. Vi reser med en motorvagn Y 1 från Nässjö Järnvägsmuseum och med på resan är styrelsen för Astrid Lindgrens Hembygd, företrädare för medlemskommunerna Nässjö, Eksjö, Hultsfred, Vimmerby, Högsby och Oskarshamn, projektledningen samt inbjudna media. Resan startar från Nässjö Centralstation och uppehåll görs sedan i Eksjö, Hult, Mariannelund, Hultsfred, Berga och Oskarshamn. Vid stationsuppehållen kommer olika arrangemang att genomföras.

I samband tågresan redovisas också Vår vision om järnvägen Nässjö-Oskarshamn, 2018-05-12Vår vision om järnvägen Nässjö-Oskarshamn (länk till pdf).