Projektet ”Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd” drivs i egen regi av Astrid Lindgrens Hembygd i syfte att genom dialog och påverkan främja bättre och miljövänligare transporter för såväl människor som varor med järnvägen Nässjö-Oskarshamn. Målet är återupptagen persontrafik och utvecklad godstrafik på hela sträckan Nässjö-Oskarshamn. Projektet är framtaget i nära dialog med våra sex finansiärskommuner, som även finns representerade i projektgruppen (transportgruppen) med en tjänsteman per kommun.

En första version av transportprojektet, kallat ”Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd” genomfördes under 2018. Under 2019-2020 fortsätter en ny satsning på hållbara transporter i vårt leaderområde, projektet kallas ”Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd 2.0”.

Kontaktperson:

Projektledare Torbjörn Midunger tel 070-375 00 65, e-post: torbjorn.midunger@telia.com

Aktiviteter under 2019:

Seminarium om utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd, Nässjö fredag 11 oktober 2019. Länk till mer information om seminariet

Genomförda aktiviteter under 2018 (ett urval):

  • Arbetsmöten, påverkansarbete etc med transportgruppen under projekttiden.
  • I september genomfördes en tågresa för transportgruppen och styrelsen i Astrid Lindgrens Hembygd till Skåne med studiebesök på Pågatågen.
  • Vårresa med tåg i maj. Vi arrangerade en vårresa med tåg, Nässjö-Oskarshamn, där vi reste med en motorvagn Y 1 från Nässjö Järnvägsmuseum. Med på resan var styrelsen för Astrid Lindgrens Hembygd, företrädare för medlemskommunerna Nässjö, Eksjö, Hultsfred, Vimmerby, Högsby och Oskarshamn, projektledningen samt inbjudna mediarepresentanter. Resan startade från Nässjö Centralstation och uppehåll gjordes i Eksjö, Hult, Mariannelund, Hultsfred, Berga och Oskarshamn. Vid stationsuppehållen genomfördes olika arrangemang

Dokumentation:

Vår vision om järnvägen Nässjö-Oskarshamn, 2018-05-12Vår vision om järnvägen Nässjö-Oskarshamn (länk till pdf).

I projektet har tagits fram en film om transporter i Astrid Lindgrens Hembygd, filmen finns på Youtube : https://youtu.be/kfmJ7dHUuYw

 

Transportprojektet 2.0 drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd 2019-2020 med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.