Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens hembygd

Projektet drivs i egen regi av Astrid Lindgrens Hembygd i syfte att genom dialog och påverkan främja bättre och miljövänligare transporter för såväl människor som varor med järnvägen Nässjö-Oskarshamn. Målet är återupptagen persontrafik och utvecklad godstrafik på hela sträckan Nässjö-Oskarshamn. Projektet är framtaget i nära dialog med våra sex finansiärskommuner, som även finns representerade i projektgruppen med en tjänsteman per kommun.

Kontaktperson:

Projektledare Torbjörn Midunger tel 070-375 00 65, e-post: torbjorn.midunger@telia.com

En första version av projektet ”Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd” genomfördes under 2018. Under 2019 fortsätter en ny satsning, 2.0, på hållbara transporter i vårt leaderområde, kontakta gärna projektledaren Torbjörn Midunger för mer information.

Aktiviteter under 2018 (mer information kommer)

  • Vårresa med tåg, 12/5 2018

I maj arrangerades en vårresa med tåg, Nässjö-Oskarshamn. Vi resde med en motorvagn Y 1 från Nässjö Järnvägsmuseum och med på resan var styrelsen för Astrid Lindgrens Hembygd, företrädare för medlemskommunerna Nässjö, Eksjö, Hultsfred, Vimmerby, Högsby och Oskarshamn, projektledningen samt inbjudna media. Resan startade från Nässjö Centralstation och uppehåll gjordes i Eksjö, Hult, Mariannelund, Hultsfred, Berga och Oskarshamn. Vid stationsuppehållen genomfördes olika arrangemang.

I samband tågresan redovisades Vår vision om järnvägen Nässjö-Oskarshamn, 2018-05-12Vår vision om järnvägen Nässjö-Oskarshamn (länk till pdf).

  • I september genomfördes en tågresa för transportgruppen och styrelsen Astrid Lindgrens Hembygd till Skåne med studiebesök på Pågatågen.
  • Arbetsmöten, påverkansarbete etc med Transportgruppen under projekttiden.

 

 

 

Transportprojektet drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.