Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens hembygd är vårt eget projekt med syfte att genom dialog och påverkan främja bättre och miljövänligare transporter för såväl människor som varor med järnvägen Nässjö-Oskarshamn. Målet är återupptagen persontrafik och utvecklad godstrafik på hela sträckan Nässjö-Oskarshamn. Projektet är framtaget i nära dialog med våra sex finansiärskommuner, som även finns representerade i projektgruppen med en tjänsteman per kommun.

Styrelsen har beviljat projektet 894 409 kr, och är hittills, 20170927, det enda projekt som fallit inom föreningens mål kring transportmöjligheter.

Vårresa med tåg, lördag 12 maj 2018

Lördag 12 maj 2018 arrangerar vi en vårresa med tåg, Nässjö-Oskarshamn. Vi reser med en motorvagn Y 1 från Nässjö Järnvägsmuseum och med på resan är styrelsen för Astrid Lindgrens Hembygd, företrädare för medlemskommunerna Nässjö, Eksjö, Hultsfred, Vimmerby, Högsby och Oskarshamn, projektledningen samt inbjudna media.

Resan startar från Nässjö Centralstation kl 10.40. Uppehåll görs sedan i Eksjö 11.00-11.20, Hult 11.25-11.30, Mariannelund 11.55-12.05, Hultsfred 12.20-12.40, Berga 13.05-13.10 samt Oskarshamn 13.30- 14.05 . Alla tider är ungefärliga. Vid de angivna uppehållen kommer olika arrangemang att genomföras.

I samband tågresan redovisas också Vår vision om järnvägen Nässjö-Oskarshamn, 2018-05-12Vår vision om järnvägen Nässjö-Oskarshamn (länk till pdf).

Ytterligare information om projektet lämnas av projektledare Torbjörn Midunger tel 070-375 00 65, e-post: torbjorn.midunger@telia.com