Workshop Kinda kommun 14/9 – framtidens landsbygd!

posted in: Uncategorized | 0
Välkommen till en digital workshop med möjlighet att på verka utvecklingen i Kinda kommun! Var med och delge dina visioner, idéer och tankar om framtiden för just din landsbygd.
Arbetet med att ta fram en gemensam strategi för leaderperioden 2023 – 2027 och den kommande utökningen av leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd pågår för fullt. Vi vill ta tillvara engagemang och skapa delaktighet bland invånare och aktörer i Kinda kommun.

När: Tisdag 14 september, klockan 18.00 – 20.00
Var: Digitalt möte via Teams
Anmälan: Senast 10/9 till info@alhembygd.se
Deltagandet är kostnadsfritt. Vid anmälan får du en länk till Teams, där vi möts digitalt.
Hela inbjudan som pdf kan laddas ned via denna länk: Inbjudan_Workshop_Kinda
Målgrupp: 
Alla som vill vara med och påverka utvecklingen i Kinda kommun: föreningar, företag, organisationer,
privatpersoner och andra nätverk som är intresserade av hållbar utveckling av sin bygd.
Program:
• Kort presentation av Leader Astrid Lindgrens Hembygd och vad har hänt under 2014-2020?
Presentation av några projekt som har gett stor inspiration och hållbart avtryck.
• I en gemensam workshop kommer vi att samtala om utvecklingen av Kinda kommun och samla ihop idéer och tankar.
– Vad är viktigt för din bygd?
– Vilka styrkor och möjligheter finns det?
– Finns det svagheter och hot?
Processledare för mötet är Ingmarie Söderblom, tf verksamhetsledare Astrid Lindgrens Hembygd

Denna workshop har genomförts under våren vid nio tillfällen, en träff per kommun som tagit beslut att ingå i Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd från och med 2023. Nyligen har även Kinda kommun tagit inriktningsbeslutet att ingå i leaderområdet.

Varför gör vi denna workshop?
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygds uppdrag är att fördela ut pengar för lokal landsbygdsutveckling, Leaderstöd. Fördelningen görs med hjälp av en strategi som visar på utvecklingsbehov, och förutsättningar, vilka mål vi har och hur dessa mål ska uppnås. Vi vill ta tillvara engagemang och skapa delaktighet för utveckling av vårt områdes landsbygder, men också stimulera idékraft och stärka nätverkande i de lokala bygderna.

Din åsikt är viktig!
Våra landsbygder är alla unika, alla platser har sina behov och förutsättningar. Vi är därför måna om att samla in din landsbygds behov, utmaningar, möjligheter, svagheter, styrkor och drömmar om framtiden.

Länk till mer information om arbetsprocessen inför Leader 2023-2027 och alla inbjudningar per kommun:
Leader 2023-2027 och inbjudningar till workshop framtidens landsbygd

Varmt välkomna!

Styrelsen (LAG) för Leader Astrid Lindgrens Hembygd