Vimmerby föreningsallians får projektstöd

posted in: Uncategorized | 0

Vimmerby föreningsallians har beviljats 457 590 kr i projektstöd för förstudien Arena Vimmerby. Föreningarna Vimmerby Hockey och Vimmerby innebandy har gått samman och bildat en föreningsallians som genom förstudien vill utreda framtida behov och förutsättningar för att bygga en ny arena i Vimmerby. Målet är att en framtida arena ska möjliggöra utveckling av föreningarnas respektive verksamheter samt generera nya samarbeten under ett och samma tak. Utifrån en behovs- och omvärldsanalys tas skisser fram av en arkitektbyrå för att få ett underlag för framtida byggnadsritningar, byggkalkyler och driftskostnader. Inom ramen av förstudien ämnar sökande även ta fram ett finansieringsförslag, både vad gäller byggnationen och den framtida driften.

– Astrid Lindgrens Hembygd anser att föreningslivet är en av grundpelarna i landsbygdernas utveckling och kan genom samverkan, nya metoder och funktioner bidra till en ökad attraktivitet på landsbygden. Föreningsalliansens samarbete som även inkluderar en nära dialog med Vimmerby kommun borgar för en lyckad förstudie, menar Johanna Stejdahl, verksamhetsledare på Astrid Lindgrens hembygd.

– Jättekul, äntligen kan vi börja jobba konkret för en framtida arena i Vimmerby, säger Jan Edvardsson från Vimmerby Föreningsallians. Förstudien kommer hjälpa oss att ta fram alla möjligheter, för att visa vad detta kan betyda för hela Vimmerby kommun med omnejd.

ASTRID LINDGRENS HEMBYGDS styrelse, tillika LAG (Local action group), beslutade om projektstödet vid sitt beslutsmöte den 28 februari.

För mer information kontakta verksamhetsledare Johanna Stejdahl 072-714 91 37.

 

ASTRID LINDGRENS HEMBYGD arbetar med landsbygdsutveckling inom ramen för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Under programperioden fram till 2020 finns nästan 30 miljoner i projektmedel att söka för utvecklingsprojekt i området. Leaderområdet omfattas av Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds, Högsby och Oskarshamns kommuner.

För att bli ett prioriterat utvecklingsprojekt, och därmed få projektstöd, krävs att projektet faller inom något av Astrid Lindgrens Hembygds insatsmål: utvecklat föreningsliv, digital närvaro, förädlade lokala resurser och transportmöjligheter. Dessutom måste projekten genomsyras av hållbarhet och jämställdhet och får gärna bidra till mångfald och ungas delaktighet. Projekten ska också samarbeta med flera aktörer, enligt leadermetoden. Alla projekt ska tillsammans leda till folkhälsa och entreprenörsanda i området.