Vi höjer miljongränsen!

posted in: Uncategorized | 0
–       Maxnivån för projektstöd höjs då särskild anledning finns. Exempel då projektet bedrivs över ett större område; kommun- och/ eller länsöverskridande och/eller då projektet sträcker sig längre tid än ett år.
–       Det kan finnas andra särskilda anledningar som inte exemplifieras ovan.
–       Att ett projekt ”bara” löper längre tid än ett år räknas inte som särskild anledning.