Utveckla Lövhult- vårt senaste prioriterade projekt!

posted in: Uncategorized | 0

Vid föreningens senaste styrelsemöte prioriterades projektet utveckla Lövhult.

Med syftet att skapa ökade förutsättningar för motion, träning och folkhälsa tillgänglig för alla grupper av människor ska Nässjö Ski anlägga en asfalterad bana som binder samman tränings och tävlingsområdet. Detta gör det bland annat möjligt att träna och arrangera tävlingar på en nivå som tidigare inte varit möjlig. En asfalterad bana möjliggör även för rullskidor, sitski och rullstolar.

Projektet beviljas 977 499 kronor och kommer att bidra till att uppfylla Astrid Lindgrens Hembygds insatsmål utvecklat föreningsliv.