Tre nya beviljade projektstöd

posted in: Uncategorized | 0

PRESSMEDDELANDE

ASTRID LINDGRENS HEMBYGDS styrelse, tillika LAG (Local action group), har vid senaste beslutsmötet den 30 augusti tagit följande beslut:

Hultsfreds Gymnastikklubb har beviljats projektstöd till projektet Rörelseglädje för alla på 620 453 kr för att under 1,5 års tid arbeta med utvecklingen av föreningen. Hultsfred gymnastikklubb har idag växtvärk med bland annat långa köer till barn- och ungdomsaktiviteterna. Lokalbristen är ett bidragande problem. Inom ramen av projektet ska en projektledare anställas för att ta fram en behovsanalys samt titta på framtida lösningar för fortsatt utveckling. Projektledaren ska också arbeta med föreningens långsiktiga mål, där föreningen vill anställa en verksamhetsutvecklare permanent samt bli en mer ”inkluderande förening” där aktiviteter för ökad integration ingår.

Astrid Lindgrens Hembygd anser att projektet bidrar till att stärka och utveckla föreningen Hultsfred gymnastikklubb, vilket rimmar väl med insatsområdet Det civila samhället och målet Utvecklat föreningsliv i Astrid Lindgrens Hembygds utvecklingsstrategi. Projektet kommer genomföras i samverkan mellan flera aktörer och i nära dialog med den offentliga sektorn.
– ”Fantastiskt roligt att få denna möjlighet! Nu kan vi ta nästa steg att utveckla föreningen. Vi ska bland annat undersöka hur vi kan utveckla och använda hallarna som finns i kommunen bättre. Men vi har även tänkt utreda möjligheten att bygga en ny hall som är anpassad för gymnastik, men även andra idrotter som inte har hallar med rätt utrustning. Vi kommer även ha möjlighet att se hur vi kan bredda vår verksamhet med nya målgrupper på fler tider” säger Jonas Hjalmarsson, ordförande i föreningen.

Högsby kommuns projekt ”Broa över i Högsby kommun” prioriteras 924 594 kr i projektstöd för en satsning där syftet är att skapa en kultur och attitydförändring som leder till en ökad framtidstro. Näringslivsenheten och kommunledningen har tillsammans med andra aktörer fått kunskap om utbildningskonceptet ”Broa över” som bedrivits i Falkenberg, Hylte samt Nybro kommun. Samtliga tre kommuner vittnar om att projektet ”Broa över” har varit en språngbräda till en positivare syn på utveckling och samarbeten. Projektet vill genom konceptet skapa en kärntrupp av positiva och engagerade samhällsbyggare i Högsby kommun genom kompetenshöjning och förändrade attityder. Parallellt med konceptet vill projektet också ge extra stöd för kommunens nysvenskar som bl a vill starta företag.

– ”En kommuns utveckling hänger inte på omständigheter som ”drabbar” den utan på människornas vilja att utveckla både sig och sin bygd. Nu får vi en möjlighet att i samverkan företag, föreningar och invånare hitta former för vår gemensamma utveckling” menar Stihna Johansson-Evertsson, kommunalråd.

– ”Jag är glad att vi ges möjlighet att genomföra detta projekt för att stärka företagen, föreningslivet och medborgarna i Högsby kommun” säger oppositionsrådet Jonas Erlandsson.

– ”Vi tycker att satsningen är spännande och har hört mycket positivt från andra orter som genomfört utbildningskonceptet. Att projektet har som mål att bidra till nyskapande av arbetstillfällen och en förbättrad framtidstro faller väl in i utvecklingsstrategins målsättningar”, menar Johanna Stejdahl, verksamhetsledare Astrid Lindgrens Hembygd.

 

Hultsfred kommuns projekt ”Vandring på god väg 2.0” prioriteras 573 098 kr i projektstöd för insatser som behövs för en kvalitetshöjning av vandringslederna i Hultsfred kommun. I projektet ingår bland annat en särskild standardmärkning av lederna för att höja kvalitén. Projektet genomförs i samverkan med föreningslivet, turismföretagare och markägare, där aktörerna också vill stärka Hultsfred som en vandringsdestination genom förbättrad marknadsföring. Synliggörandet och paketering av vandringen skapar reseanledningar, vilket lockar fler besökare till bygden som i sin tur främjar den lokala ekonomin.

– ” Vi är oerhört glada och tacksamma att få möjlighet till en utveckling av våra vandringsleder i Hultsfreds Kommun. Vi ser fram mot att få utveckla och tillgängliggöra vandringslederna ännu mer än vad har gjorts fram tills idag. Vi ser det ur ett folkhälsoperspektiv som en enorm möjlighet till goda naturupplevelser, motionsmöjligheter m.m.” säger Kultur- och fritidschef Tommy Svensson Pöder

– ”Vi ser positivt till den satsning som görs i Hultsfred, där föreningslivet, inte minst, är väldigt engagerade i utvecklingen av vandringslederna. Om projektet lyckas med det man föresatt sig så kommer det främja besöksnäringen och enskilda turistföretag stärks. Astrid Lindgrens Hembygd gillar att projektet genomförs i samverkan med ideell och privat sektor, säger verksamhetsledare Johanna Stejdahl.

ASTRID LINDGRENS HEMBYGD arbetar med landsbygdsutveckling inom ramen för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Under programperioden fram till 2020 finns nästan 30 miljoner i projektmedel att söka för utvecklingsprojekt i området. Leaderområdet omfattas av Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds, Högsby och Oskarshamns kommuner.
För att bli ett prioriterat utvecklingsprojekt, och därmed få projektstöd, krävs att projektet faller inom något av Astrid Lindgrens Hembygds insatsmål: utvecklat föreningsliv, digital närvaro, förädlade lokala resurser och transportmöjligheter. Dessutom måste projekten genomsyras av hållbarhet och jämställdhet och får gärna bidra till mångfald och ungas delaktighet. Projekten ska också samarbeta med flera aktörer, enligt leadermetoden. Alla projekt ska tillsammans leda till folkhälsa och entreprenörsanda i området.

För mer information; www.astridlindgrenshembygd.se
Verksamhetsledare Johanna Stejdahl 072-714 91 37
Ordförande Lennart Bogren 070-530 83 23

Alla projekt finns beskrivna i vår projektdatabas via länken https://www.astridlindgrenshembygd.se/projekt/