Tips: Bidrag för Friluftslivets år

posted in: Uncategorized | 0

Tips till er som arbetar med friluftsliv! Utlysning av medel för att genomföra Friluftslivets år 2021. Möjlighet till 100% stöd, utan krav på medfinansiering. Observera att det dock är snabba ryck om ni vill göra en ansökan.

Från hemsidan för Svenskt friluftsliv:

För att genomföra Friluftslivets år finns nu möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och kommunikation kring dessa eller andra aktiviteter som genomförs inom ramen för Friluftslivets år 2021. För aktiviteter som sker i naturen uppmuntras till information om allemansrätten. Bidrag kommer delas ut under förutsättning att det finns medel.

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv har planerat och förberett Friluftslivets År 2021 under 2020. Syftet med projektet är att; Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, Öka medvetenheten om friluftslivets värde samt Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Sökande kan ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Ansökningarna hanteras av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté.

Länk till mer information; https://svensktfriluftsliv.se/utlysning-av-medel-friluftslivets-ar/

Utlysning av medel Friluftslivets år