Anbudsinbjudan: konsulttjänst Transportprojektet

posted in: Uncategorized | 0

2017-06-05

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd planerar för ett transportprojekt inom det egna leaderområdet. Initiativet kommer från representanter från de sex kommuner som ingår i föreningen samt medlemmar i Astrid Lindgrens Hembygds styrelse. Syftet med projektet är att belysa möjligheterna för en återupptagen persontågstrafik utmed tågbanan Nässjö – Oskarshamn. Även kopplingar till utökad godstransporter ska finnas med i insatsen. Vi söker därför en erfaren kollektivtrafikkonsult som kan hjälpa oss med projektet. Vi söker någon med kompetens inom länstrafikbolagen i främst Jönköping och Kalmar, regioner, kommuner och Trafikverk. Uppdraget inrymmer överläggningar och möten med projekt- och arbetsgrupp samt med representanter från involverade kommuner.

Uppdraget förväntas pågå från september 2017 till  september 2018, men kan komma att förlängas med ett genomförandeprojekt under 2019.

För mer information vänligen kontakta projektledare Torbjörn Midunger: 070-3750065