Sök medfinansiering till ditt evenemang!

posted in: Uncategorized | 0
Utlysning under mars 2019

Ordnar du konserter, teater, marknader, föreläsningar, hembygdsträffar eller kanske idrottsevenemang? Framgångsrika evenemang stärker landsbygden – passa på att söka leaderstöd för ditt evenemang!

Via satsningen på Allt som sker 2.0 vill vi bidra till ett ökat kultur- och föreningsliv på landsbygden genom att skapa fler hållbara och jämställda evenemang i Astrid Lindgrens Hembygd. Projektet syftar också till att utveckla arrangörer, vilket ger en ökad entreprenörsutveckling i området.

Vem kan söka medfinansiering av evenemang?

Föreningar, organisationer och företag i samverkan som vill arrangera evenemang/aktivitet och därmed utveckla sin verksamhet.

Exempel vad du kan söka medel till:

Kostnader i samband med evenemanget för exempelvis:
– hyra av lokal, tält, scen
– hyra av teknisk utrustning (t ex ljus, ljud)
– marknadsföring av evenemanget
– arvode till artist, föreläsare m m

Evenemanget kan ha entréavgift men ska vara öppet och tillgängligt och även vara genomfört senast 30 september 2019.
Stödet får inte gå till investeringar, löpande drift eller redan genomförda aktiviteter.

Hur du ansöker:

Vi kan stödja genomförandet av minst fem ”goda evenemang” med upp till 15 000 kr.
Ansökan sker under perioden 1-31 mars 2019 och beslut om evenemang som beviljas medfinansiering tas vid ett beslutsmöte i början av april.
Skicka ett mail till cathrine@alhembygd.se, gärna med en kort beskrivning av ditt evenemang, så får du mer information och ansökningshandlingar.

Kontaktperson:

Cathrine Jansson, projektledare Astrid Lindgrens Hembygd
Tel: 072-236 16 06,cathrine@alhembygd.se

Läs mer på www.astridlindgrenshembygd.se/allt-som-sker-2-0/

Astrid Lindgrens Hembygd är föreningen som främjar och driver lokalt ledd utveckling i kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Oskarshamn med visionen att bygden ska bli mer attraktiv att verka, bo och växa upp i. Via projektet Allt som sker 2.0 vill vi bidra till ett ökat kultur- och föreningsliv och entreprenörsutveckling på landsbygden genom att skapa fler evenemang och bidra till att synliggöra dem via den digitala plattformen www.alltsomsker.nu.