Seminarium om tågtrafik 11/10

posted in: Uncategorized | 0

Seminarium i Nässjö 11/10 2019 – Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd

Astrid Lindgrens Hembygd gavs 2016 i uppdrag av de sex medlemskommunerna Nässjö, Eksjö, Hultsfred, Vimmerby, Högsby och Oskarshamn att se vad man kan göra gemensamt för att stärka landsbygdsutvecklingen och främja kommunikationerna. Bra transporter och kommunikationer skapar hållbart liv i bygderna. Järnvägen mellan Nässjö och Oskarshamn passerar en rad större och mindre tätorter i fem av de sex medlemskommunerna. Under 2017-2018 har ett första projekt för utveckling av såväl person- som godstransporter genomförts. Inom ramen för detta togs ett informationsmaterial fram ”Vår vision om järnvägen Nässjö-Oskarshamn” (bifogas).

Astrid Lindgrens Hembygd kommer under 2019-2020 tillsammans med företrädare för kommunerna, regionerna, länstrafikbolagen och Trafikverket fortsätta dialogen om utvecklande av transportmöjligheterna med tåg i området. Detta gör vi i projektet ”Transporter i Astrid Lindgrens Hembygd 2.0”. Fokus ligger på järnvägen Nässjö-Oskarshamn, men även kopplingar till tågtrafiken Kalmar – Linköping samt Stambanan och Jönköpingsbanan är viktiga för projektet.

Som en del i dialogen kommer ett seminarium om utveckling av transportmöjligheter med tåg i Astrid Lindgrens Hembygd att genomföras fredag 11 oktober 2019 på Hotell Högland i Nässjö, preliminära tider är kl 10-15 (inkl för- och eftermiddagskaffe samt lunch).

Seminariet är nu fullbokat och riktar sig till särskilt inbjudna deltagare. 

Varmt välkomna!

För projektet Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd 2.0

Torbjörn Midunger
Projektledare
LAG-ledamot Astrid Lindgrens Hembygd
Tel: 070-375 00 65
E-post: torbjorn.midunger@telia.com

Denna inbjudan som pdf-fil: Inbjudan tågtrafikseminarium 20191011

Länk till projektsidan: Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd