Remissversion av utvecklingsstrategi 2023-2027

posted in: Uncategorized | 0

Remissversion: utvecklingsstrategi för Astrid Lindgrens Hembygd 2023-2027

Nu finns det en remissversion av lokal utvecklingsstrategi för Astrid Lindgrens Hembygd. Strategin har arbetats fram genom digitala workshops med nuvarande och kommande medlemskommuner, finansiärsmöten och enkätundersökning med representanter från bland annat kommuner, myndigheter, organisationer, allmänheten, föreningar och näringsliv.

Ladda ner remissversionen via denna länk (pdf):
Utvecklingsstrategi_remissversion_2023 – 2027 Leader Astrid Lindgrens Hembygd_2 september

Dina synpunkter är viktiga, vi vill gärna få din återkoppling senast 15 september, maila dina synpunkter till info@alhembygd.se . Har du frågor, kontakta gärna tf verksamhetsledare Ingmarie Söderblom.

 

Länk till mer information om arbetsprocessen inför Leader 2023-2027 och alla inbjudningar per kommun:
Leader 2023-2027 och inbjudningar till workshop framtidens landsbygd

Styrelsen (LAG) för Leader Astrid Lindgrens Hembygd