Projektstöd till Kristdala- och Bockarabygden

posted in: Uncategorized | 0

Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län är huvudman för tvåårsprojektet Lokala utvecklingsplaner i Kristdalabygden och Bockarabygden och har beviljats 887 200 kr i projektstöd. Projektet vill arbeta vidare med de lokala utvecklingsplanerna som är framtagna i Kristdala- och Bockarabygderna. I ett brett samarbete med bland andra Hela Sverige ska leva Oskarshamn, Regionförbundet Kalmar, Oskarshamns kommun, KristdalaHem och lokala föreningslivet vill projektet synliggöra och ta tillvara landsbygdens värden och öka attraktiviteten i Kristdala-och Bockarabygden. I projektet ingår satsningar som är kopplat till tre teman: bo, arbete och fritid.

– Astrid Lindgrens hembygd tycker att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Det civila samhället. Där människor verkar tillsammans och målet Utvecklat föreningsliv. Projektet genomsyras av mål inom hållbarhet, jämställdhet, mångfald samt ungas delaktighet. Projektet kommer också att genomföras på ett leadermässigt sätt där flera aktörer samverkar för att utveckla Kristdala- och Bockarabygderna, säger Johanna Stejdahl.

– Det var glädjande nyheter! Det ska bli både intressant och utmanande att arbeta med utveckling och aktiviteter för att lyfta Kristdalabygden till nästa nivå och komma igång med utvecklingsarbete och aktiviteter i Bockarabygden tillsammans med föreningar, företagare, privatpersoner och andra partners. Det kommer att bli ett bra samverkansprojekt och jag är övertygad om att projektet kommer att ge positiva resultat i bygderna, säger projektledare Annicka Gunnarsson.

ASTRID LINDGRENS HEMBYGDS styrelse, tillika LAG (Local action group), beslutade om projektstödet vid sitt beslutsmöte den 28 februari.

För mer information kontakta verksamhetsledare Johanna Stejdahl 072-714 91 37.

 

ASTRID LINDGRENS HEMBYGD arbetar med landsbygdsutveckling inom ramen för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Under programperioden fram till 2020 finns nästan 30 miljoner i projektmedel att söka för utvecklingsprojekt i området. Leaderområdet omfattas av Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds, Högsby och Oskarshamns kommuner.

För att bli ett prioriterat utvecklingsprojekt, och därmed få projektstöd, krävs att projektet faller inom något av Astrid Lindgrens Hembygds insatsmål: utvecklat föreningsliv, digital närvaro, förädlade lokala resurser och transportmöjligheter. Dessutom måste projekten genomsyras av hållbarhet och jämställdhet och får gärna bidra till mångfald och ungas delaktighet. Projekten ska också samarbeta med flera aktörer, enligt leadermetoden. Alla projekt ska tillsammans leda till folkhälsa och entreprenörsanda i området.