Projektstöd för utveckling av Högsby handel

posted in: Uncategorized | 0

PRESSMEDDELANDE

Högsby kommuns projekt Högsby handel beviljas projektstöd på 485 141 kr för att stimulera handeln i Högsby kommun. En rad satsningar har redan gjorts av Högsbys näringslivsenhet i samarbete med lokala aktörer för att främja den lokala handeln och det har därför spridit sig en positiv förväntan på ytterligare utveckling. Samtidigt står handeln inför stora utmaningar, då många idag väljer att handla via nätet eller på andra orter än i den egna kommunen.

Målet med projektet Högsby handel är att företag och föreningar inom handeln i Högsby kommun ska få en ökad kunskap och förståelse för ett tydligt och starkt varumärke. Målet är också att de aktörer som ingår i projektets aktiviteter ska ha en plan för hur de ska arbeta vidare med sitt varumärke och känna en ökad framtidstro. Projektets syfte är således att stärka den handel som finns i Högsby kommun.

Astrid Lindgrens Hembygd anser att projektet faller väl in i utvecklingsstrategin insatsområde Den lokala ekonomin och målet Förädlandet av lokala resurser. Projektet vill stärka aktörer som verkar inom en bransch som står inför stora utmaningar. Projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där flera sektorer samverkar, vilket borgar för att projektets resultat får god spridning.

 – Vi tycker att initiativet bakom projektet Högsby handel visar på en stark vilja och kraft för en bibehållen handel i Högsby kommun. Projektet vill också arbeta offensivt för att utveckla den. Vi ser det som ett tydligt landsbygdsutvecklingsprojekt, där Högsby kommun, genom näringslivsenheten, vill verka för en attraktiv bygd att bo och verka i, säger Johanna Stejdahl, verksamhetsledare Astrid Lindgrens Hembygd.

– Ett mycket glädjande besked för oss! Projektstödet möjliggör bland annat inspirationsföreläsningar och enskild coachning till företag och föreningar som vill stärka sitt egna varumärke. Projektet vill stärka Högsby kommun som en plats att handla på, säger Kicki Svensson näringslivssamordnare på Högsby kommun.

Astrid Lindgrens Hembygds styrelse, tillika LAG (Local action group), tog beslut om projektstödet vid sitt beslutsmöte den 27 mars 2018. 

För mer information, kontakta verksamhetsledare Johanna Stejdahl 072-714 91 37.

 

ASTRID LINDGRENS HEMBYGD arbetar med landsbygdsutveckling inom ramen för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden.Under programperioden fram till 2020 finns nästan 30 miljoner i projektmedel att söka för utvecklingsprojekt i området. Leaderområdet omfattas av Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds, Högsby och Oskarshamns kommuner.

För att bli ett prioriterat utvecklingsprojekt, och därmed få projektstöd, krävs att projektet faller inom någotav Astrid Lindgrens Hembygds insatsmål: utvecklat föreningsliv, digital närvaro, förädlade lokala resurser och transportmöjligheter. Dessutom måste projekten genomsyras av hållbarhet och jämställdhet och får gärna bidra till mångfald och ungas delaktighet. Projekten ska också samarbeta med flera aktörer, enligt leadermetoden. Alla projekt ska tillsammans leda till folkhälsa och entreprenörsanda i området.