Nya leadercheckar!

posted in: Uncategorized | 0

Nu finns nya leadercheckar att söka inom två olika teman: Entreprenörskap och Attraktiv landsbygd! Projekten med leadercheckar riktar sig till både föreningar och företagare som vill bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden. Astrid Lindgrens Hembygd kan stödja idéer som utvecklar landsbygdens värden, lokal produkt- och tjänsteutveckling, främjar sysselsättning och hållbar entreprenörsutveckling.

Leadercheckar är ett projektstöd på upp till 40 000 kronor och du söker stödet direkt via vårt leaderkontor. En leadercheck innebär en enklare ansökningsprocess, snabbare beslut och utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning. Även mindre summor kan ha stor betydelse och bli smörjmedel för en förening eller företagare som vill komma igång med en idé eller utveckla sin verksamhet. Under 2019 beviljades 33 leadercheckar till föreningar och företagare inom olika teman. Intresset är stort för dessa möjligheter till leaderstöd och stödpotten kan gå åt snabbt under 2020. Leadercheckar kan sökas tom oktober 2020 eller så länge stödet räcker. Leadercheckar kan sökas inom två områden:

Entreprenörskap – leadercheckar riktade till små och medelstora företag på landsbygden för lokal produkt- och tjänsteutveckling. Den enskilde företagaren står för egen medfinansiering på 30 procent och stöd kan beviljas med 70 % av totalbudgeten. Kompetensutveckling, studiebesök, marknadsföring, utveckling av nya tjänster och produkter är exempel på vad du kan söka stöd för.  Läs mer här om leadercheckar inom Entreprenörskap 2.0

Attraktiv landsbygd  leadercheckar riktade till föreningar, företag i samverkan och organisationer som via olika initiativ främjar landsbygdsutveckling i Astrid Lindgrens Hembygd. Stödbeloppet är max 40 000 kronor. Utveckling av produkter och tjänster, kompetensutveckling, större evenemang och aktiviteter är exempel på vad du kan söka stöd för.  Läs mer här om leadercheckar inom Attraktiv landsbygd