Nya beviljade projektstöd!

posted in: Uncategorized | 0

Vid våra senaste styrelsemöten under våren har följande projekt beviljats av LAG:

Cykla utmed Emån –  Projektägare: Hultsfreds kommun
Hultsfred och Högsby kommuner samarbetar kring en förstudie för att undersöka om det är möjligt att ta fram en cykelled utmed Emån.

Fagerhultsprojektet – Projektägare: Fagerhults samhällsförening
Syftet är att tillgängliggöra och öka attraktiviteten för Fagerhultsbygden via att utveckla en ny gång-, cykel- och ridled.

Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd 2.0 – Projektägare: Astrid Lindgrens Hembygd
Insatsen blir en fortsättning på det tidigare transportprojektet under 2018, och fortsätter att utveckla transportmöjligheterna med framförallt tåg i hela vårt leaderområde.

Samlingslokal i Rödja – Projektägare: Nässjö kommun

Syftet är att skapa en samlingslokal i Rödja så att bygden återigen kan ha arrangemang och samlingar inomhus och på hemmaplan samt ge en plattform som Rödjabor och byalaget kan utveckla lokala aktiviteterna utifrån.

Läs om alla beviljade projekt i vår projektdatas.