Nu lanseras leadercheckar!

posted in: Uncategorized | 0

Nu finns möjligheten att söka projektstöd även för mindre utvecklingsprojekt med en leadercheck på max 30.000 kronor. Detta sker inom tema ”Förädlandet av lokala resurser” och syftet med det nya projektstödet är att öka utbudet och kvaliteten av närproducerade varor och tjänster. Grundtanken är att de resurser som finns i området genom en ökad förädling kan göra större nytta för invånare och besökare samt stärka den lokala ekonomin. En ökad efterfrågan på lokala tjänster och produkter skapar också arbetstillfällen.

Leadercheckarna riktar sig till föreningar och organisationer med entreprenöriella tankar som vill utveckla landsbygden och förädla våra lokala resurser. I projektet har den enskilda aktören/lokala utvecklingsgruppen möjlighet att söka upp till 30 000 kronor för att exempelvis kompetensutveckling, produktutveckling, studiebesök eller inspiration. Stödet får inte gå till en investering. Ansökningar tas emot löpande och beslutsmöten gällande checkarna sker ca en gång per månad.

Kontaktperson för leadercheckar är Johanna Stejdahl, johanna@alhembygd.se

Läs mer här om Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser och möjligheten att söka leadercheckar.

Under senhösten planerar Astrid Lindgrens Hembygd även lansera särskilda leadercheckar riktade till företag, ”Entreprenörscheckar” och även föreningar, företag i samverkan och organisationer inom temat ”Digital närvaro”. Håll utkik i kommande nyhetsbrev och på hemsidan.