Naturverkstad vid Emåns ekomuseum

posted in: Uncategorized | 0
Vid föreningens senaste styrelsemöte prioriterades ett projekt.
Projektet, som drivs av Emåns ekomuseum, går ut på att bygga om och utrusta en befintlig lokal i museets entréhus till en naturverkstad. Målet är att naturverkstaden ska fungera som en lokal som möjliggör undervisning i naturmiljö. Lokalen ska anpassas för praktiska experiment i laboratorier med tillgång till vatten och avlopp. Verkstaden riktar sig till speciella grupper, organisationer eller företag i syfte att förmedla kunskap om ekologi och hållbarhetsfrågor. En viktig målgrupp för naturverkstaden är barn- och ungdomar genom konceptet naturskola. Naturverkstaden kommer möjliggöra verksamheten med Naturskola som är ett etablerat koncept som bygger på en verksamhet med mottot ”att lära in ute”. Emåns ekomuseum bedriver tillsammans med Nässjö kommun och Naturskyddsföreningen sedan tidigare ett större projekt om naturskola, där fokus ligger på att barn och ungdomar får lära sig mer om naturmiljön i och kring den närliggande Emån, som har ett mycket artrikt växt- och djurliv.

– ”Vi är naturligtvis väldigt glada över beslutet.” Säger Etelka Huber, ordförande i Emåns ekomuseum. ”Naturverkstaden blir ett viktigt komplement till vår traditionella museiverksamhet. Här kommer praktiska experiment och laborationer att göras som förstärker upplevelsen av omgivande naturmiljö. Naturverkstaden blir en värdefull resurs för naturskolan.”

Styrelsen beviljar projektet 926 060 kr och projektet kommer hjälpa till att uppfylla Astrid Lindgrens Hembygds mål kring förädlandet av lokala resurser.