Mottagare av växthustunnlar

posted in: Uncategorized | 0

Det kom in 26 fina och bra ansökningar till de 10 växthustunnlar som projektet Odlingsakademien finansierar. Tack för det! Konkurrensen var hård och urvalet minst sagt svårt. Förutom uppfyllandet av kriterierna i utlysningen har den geografiska spridningen i våra sex kommuner vägt tungt. Nu hoppas vi att de som får en tunnel använder den på bästa vis för att sprida odlingskunskap och inspirera flera, både i projektet och efteråt. Under våren kommer alla mottagare och deras planer presenteras närmare, i form av blogginlägg, gårdsbesök eller liknande. Även de som inte fick beviljat en tunnel hoppas vi sätter sina planer i verket och vi är gärna en samarbetspartner i det om vi kan. De som kommer få en tunnel från Gjordnära och är huvudansvariga för den är följande:

• Riquette Verschoor, Vimmerby
• Caroline Billinger, Vimmerby
• Elin Hjalmarsson, Eksjö
• Susanne Johansson, Eksjö
• Anders Åhström, Hult
• Madde Fungbrant, Mariannelund
• Anders Lundmark, Virserum
• Christina Koberg, Rosenfors
• Monika Andersson, Kristdala
• Miranda Larsson, Berga

I en del fall finns det även medsökande och flera odlare som kommer få glädje av tunneln. Grattis till er alla!
Obs! En förutsättning för att få tunneln är att eventuellt bygglov beviljas. I annat fall tillfaller tunneln någon av de andra sökande.
Läs mer om Odlingsakademien.