Medfinansiering av evenemang

posted in: Uncategorized | 0

Pressmeddelande 2017-10-19

Nu finns det möjlighet för arrangörer att söka medfinansiering av evenemang hos föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. – Under 2017 och 2018 räknar vi med att medfinansiera 20 evenemang med upp till 15 000 kronor var, säger Cathrine Jansson, projektledare för Det goda evenemanget.

Framgångsrika evenemang stärker landsbygden!

Det goda evenemanget är ett projekt inom leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd med målet att stärka evenemangskulturen. Projektet drivs parallellt med utvecklingen av den digitala evenemangskalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu. Bland aktiviteterna i projekten finns, utöver den nya möjligheten till medfinansiering av evenemang, bland annat föreläsningar, nätverksträffar och rådgivningsbesök. – Evenemang är en viktig del av en levande och attraktiv landsbygd. Genom projekten hoppas vi kunna bidra till att skapa mer framgångsrika och hållbara evenemang, säger Therese Sjögren, projektledare för Allt som sker.

En arrangör kan söka medfinansiering för utgifter som lokalhyra, ljus och ljud eller artist/föreläsare. Kravet är att evenemanget genomförs i linje med föreningens mål inom hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet. En förenklad ansökan och korta beslutsvägar ska göra hela processen så smidig som möjligt för arrangören.

– Vi hoppas att medfinansieringen ska bli ett välkommet tillskott för föreningar och företag som vill vidareutveckla eller skapa nya evenemang, säger Cathrine, som uppmanar arrangörer att höra av sig för råd och stöd.

– Goda evenemang samlar människor på platsen, lockar nya besökare, får invånare att trivas på orten och stanna kvar. Att själv vara med och arrangera ett evenemang är ett bra sätt att växa och utvecklas, både som förening och som människa. Evenemang har också förmågan att samla människor med samma intressen och blir därmed en viktig mötesplats där nya nätverk och idéer kan födas. Vår uppgift är att inspirera, utbilda och koppla samman befintliga och potentiella arrangörer av goda evenemang, säger Cathrine. Begreppet ”det goda evenemanget” är enligt föreningens egen definition ett evenemang som är jämställt och hållbart, där unga människor är delaktiga och där mångfaldens möjligheter tas tillvara.

Läs mer om ansökan och kriterier för medfinansiering på sidan https://www.astridlindgrenshembygd.se/evenemang/

 

ASTRID LINDGRENS HEMBYGD arbetar med landsbygdsutveckling inom ramen för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Under programperioden fram till 2020 finns nästan 30 miljoner i projektmedel att söka för utvecklingsprojekt i området. Leaderområdet omfattas av Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds, Högsby och del av Oskarshamns kommuner.

 

Cathrine Jansson, Projektledare Det goda evenemanget, 072-236 16 06
Therese Sjögren, Projektledare Allt som sker, 070-658 32 25
Johanna Stejdahl, Verksamhetsledare 072-714 91 37

 

Personal på Astrid Lindgrens Hembygd: Cathrine Jansson, Therese Sjögren och Johanna Stejdahl