Seminarium om digital landsbygdsutveckling, 27/9

posted in: Uncategorized | 0

Seminarium om brukardriven digital landsbygdsutveckling för hälsa, välfärd och bygdens attraktivitet

Datum: Fredagen den 27 september kl 10-12:30

Plats: Filmbyn Småland, Mariannelund

Förstudien ”Brukardriven digital landsbygdsutveckling” har drivits av Djursdala samhällsförening tillsammans med Jönköping University och har undersökt hur digitalisering kan utveckla hälsa, välfärd och attraktivitet i landsbygd. Projektet medfinansierades via leaderstöd från Astrid Lindgrens Hembygd. Processen startade redan våren 2016 och nu kan vi redogöra för resultat och tillsammans med er diskutera vad som bör hända framöver. Vi är öppna för att få med nya samarbetspartners i fortsättningsarbetet vi står inför. Så du som är intresserad av lokal utveckling med fokus på digitalisering är varmt välkommen på seminariet!

Fredagen den 27 september är det också ForskarFredag, ett EU-initiativ då forskning presenteras och görs tillgänglig för alla. Så vad kan vara bättre än att fira denna dag tillsammans och prata om vårt gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt?

Program:
9.30 Kaffe serveras
10.00 Seminariet innehåller dels en presentation av det som har gjort hittills, dels workshop kring vad som ska hända framåt. Vi kommer att använda metoden ”3What”;
Vad har vi gjort såhär långt (What)? Varför är det viktigt (So What)? Vad ska vi göra framåt (Now What)?
12.30 Lunch

Seminariet är kostnadsfritt men vi behöver er anmälan för att planera maten. Anmäl ert deltagande till Jacob Käll via e-post jacob.kall@doingrural.se senast den 23 september.
Seminariet är också ett tillfälle för datainsamling för projektet Samskapa så vi kommer att dokumentera delar av seminariet för forskning. Vi kommer att informera er mer om detta på plats.

Välkomna hälsar projektgruppen genom
Jacob Käll, Djursdala samhällsförening, och Marlene Ockander, Jönköping University.
Seminariet samarrangeras med föreningen Astrid Lindgrens Hembygd och Forte-projektet Samskapa

Hela programmet som PDF-fil: Inbjudan digitaliseringsseminarium 27 sep