Seminarium om digital landsbygdsutveckling, 27/9

posted in: Uncategorized | 0

Seminarium om brukardriven digital landsbygdsutveckling för hälsa, välfärd och bygdens attraktivitet

Projektet ”Brukardriven digital landsbygdsutveckling” har drivits av Djursdala samhällsförening och har undersökt hur digitalisering kan utveckla hälsa, välfärd och attraktivitet i landsbygd. Processen startade redan våren 2016 och nu kan vi redogöra för resultaten och vad som kommer att hända framöver. Vi är öppna för att få med nya samarbetspartners i fortsättningsarbetet vi står inför. Så du som är intresserad av lokal utveckling med fokus på digitalisering är varmt välkommen på seminariet!

Fredagen den 27 september är det också Forskarfredag, ett EU-initiativ då forskning presenteras och görs tillgänglig för alla. Så vad kan vara bättre än att fira denna dag tillsammans och prata om vårt gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt?

Tid och plats: fredag 27/9, kl 10–12.30, Eksjö.

Välkomna hälsar projektgruppen genom Jacob Käll, Djursdala samhällsförening, Marlene Ockander, Jönköping University.
Seminariet samarrangeras med leaderkontoret Astrid Lindgrens Hembygd.

Detaljerat program kommer.