Leadercheck inom Digital närvaro

posted in: Uncategorized | 0

Obs, detta leaderstöd är slut och alla ”checkar” är redan beviljade! Nya leadercheckar lanseras i januari 2020.

Vill du utveckla din verksamhet inom digital närvaro? Kanske bygga en hemsida, webbutik, en ny app eller digital plattform i någon form?

Det finns ett stort intresse hos föreningar, organisationer och företag, att göra olika insatser för att utveckla sin idé. Astrid Lindgrens Hembygd kan bevilja mindre “utvecklingscheckar” som projektstöd, detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar.

En utvecklad digital närvaro skapar en synlighet för landsbygden och inspirerar till nya mötesplatser. Datakommunikation och ökad kompetens är en viktig förutsättning för en positiv landsbygdsutveckling med fler möjligheter till t ex mänskliga möten.

Vem kan söka leadercheck inom Digital närvaro?

Föreningar, företag i samverkan och organisationer som vill utveckla sin idé och verksamhet.

Exempel vad du kan söka medel till:

Du kan söka upp till 40 000 kronor för exempelvis:
– kompetensutveckling
– konsultkostnader för att utveckla en hemsida eller annan digital plattform
– marknadsföring eller att skapa helt nya digitala mötesplatser.

Stödet får inte gå till en investeringar, löpande drift eller redan genomförda aktiviteter.

Hur du ansöker:

Vi kan bevilja max 40 000 kr i stöd till 10 stödmottagare under perioden januari – september 2019.
Som motprestation vill vi att stödmottagaren deltar i en gemensam nätverksträff som kommer inkludera en föreläsning/workshop om hållbarhet kopplat till digital närvaro.

Kontakta vårt leaderkontor, gärna med en kort beskrivning av din idé, så får du mer information och ansökningshandlingar. Ansökningar tas emot löpande och beslutsmöten sker cirka en gång per månad. Information om vad som gäller kring utbetalning och redovisning får du via det avtal som vi tecknar med dig om ansökan blir beviljad. Du får besked inom cirka fyra veckor från det att ansökan är komplett.

Kontaktperson:

Cathrine Jansson, projektledare Astrid Lindgrens Hembygd
Tel: 072-236 16 06, cathrine@alhembygd.se

Vad innebär paraplyprojekt med leadercheckar?

Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar” som projektstöd. Detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning.

Paraplyprojekt Digital närvaro finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

 

Stödprojekt till paraplyprojekt Digital närvaro, journalnummer 2018-2479

Stödprojektet (jnr 2018-2479) är ett projekt som Astrid Lindgrens Hembygd beviljats projektstöd för med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att kunna genomföra paraplyprojekt Digital närvaro (jnr 2018-934) och bevilja leadercheckar. I projektet ingår personalkostnader, kostnader för LAG samt kostnader för att genomföra nätverksträff/workshop med tema hållbarhet för alla stödmottagare.