Leadercheck inom Entreprenörskap

posted in: Uncategorized | 0

OBS – Detta leaderstöd är slut och alla checkar är beviljade. Nya leadercheckar lanseras i januari 2020.

Paraplyprojekt Entreprenörskap och tillhörande stödprojekt finansieras av EU och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

 

 

 

 


Vill du utveckla ditt företag och dig som företagare? Bidra till lokal produkt-och tjänsteutveckling? Få nya idéer och kunskaper?

Att främja entreprenörskap, och hitta vägar till försörjning är viktigt för att stimulera den hållbara utvecklingen, att skapa en ”leva- och verka-landsbygd. Syftet med leadercheckar tema Entreprenörskap är att de resurser som finns inom leaderområdet, genom en ökad förädling, skapar fler lokala tjänster och produkter som på sikt kan ge bärighet för företag. Astrid Lindgrens Hembygd kan bevilja mindre utvecklingscheckar till aktörer med entreprenöriella tankar, ett stöd som innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och utbetalningar.

Vem kan söka leadercheckar inom Entreprenörskap?

Små och mellanstora företag på landsbygden som vill utveckla en befintlig verksamhet eller aktörer med entreprenöriella tankar som vill starta ett nytt företag

Exempel vad du kan söka medel till:

Kostnader för att utveckla befintliga produkter och/eller tjänster eller ta fram helt nya. Kostnader i samband med det kan exempelvis vara kompetensutveckling, konsultkostnader i samband med nystart eller vidareutveckling av företag, affärsplaner, varumärkesanalyser, produktutveckling, studiebesök, marknadsföring, inspiration mm.

Du kan få stöd för 70 % av den totala kostnaden (max 40 000 kronor). Egen medfinansiering utgör 30 % av den totala kostnaden. Stödet får inte gå till en investeringar, löpande drift eller redan genomförda aktiviteter.

Hur du ansöker:

Vi kan bevilja max 40 000 kr i stöd till 10 stödmottagare under perioden januari – september 2019.
Som motprestation vill vi att stödmottagaren deltar i en gemensam nätverksträff som kommer inkludera en föreläsning/workshop om att utveckla ett hållbart företagande.

Kontakta vårt leaderkontor, gärna med en kort beskrivning av din idé, så får du mer information och ansökningshandlingar. Ansökningar tas emot löpande och beslutsmöten sker cirka en gång per månad. Information om vad som gäller kring utbetalning och redovisning får du via det avtal som vi tecknar med dig om ansökan blir beviljad. Du får besked inom cirka fyra veckor från det att ansökan är komplett.

Kontaktperson:
Cathrine Jansson, projektledare Astrid Lindgrens Hembygd
Tel: 072-236 16 06, cathrine@alhembygd.se

Vad innebär paraplyprojekt med leadercheckar?

Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar” som projektstöd. Detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning.

 

Stödprojekt till paraplyprojekt Entreprenörskap, journalnummer 2018-1440

Stödprojektet (jnr 2018-1440) är ett projekt som Astrid Lindgrens Hembygd beviljats projektstöd för med stöd av EU och den europeiska regionala utvecklingsfonden för att kunna genomföra paraplyprojekt Entreprenörskap (jnr 2018-880) och bevilja leadercheckar. I projektet ingår personalkostnader, kostnader för LAG samt kostnader för att genomföra nätverksträff/workshop med tema hållbarhet för alla stödmottagare.