Projektstöd till Kulturgatan och Odla för tillväxt

posted in: Uncategorized | 0

Astrid Lindgrens Hembygds styrelse, tillika LAG (Local action group), har vid senaste beslutsmötet den 25 oktober tagit beslut om att stödja följande projekt: Kulturgatan i Bodafors samt Odla för tillväxt.

KULTURGATAN AB beviljas av Astrid Lindgrens Hembygd 1 000 000 SEK i projektstöd för att genomföra projektet Kulturgatan i Bodafors – ny byggnad.

Kulturgatan i Bodafors är i dag ett framväxande besöksmål med ett syfte att ta tillvara traditionen av möbeltillverkning som funnits i Bodafors. Genom ett långsiktigt tänkande har Kulturgatan i Bodafors utvecklats till en plats kring kultur, nytt hantverk och ny design i en levande och autentisk miljö. Den unika och välbevarade intarsiaverkstaden, möbelutställningarna och Artist in residence-verksamheten ska nu få sällskap av en helt ny byggnad, intill den befintliga magasinsbyggnaden. Kulturgatan disponerar flera äldre byggnader längs Magasinsgatan i Bodafors, men ännu ingen som är användbar vintertid. Den nya byggnaden ska ge besöksmålet Kulturgatan möjligheter att, oavsett årstid, arrangera möten och utställningar, vilket ger verksamheten ett bättre flöde och ett större attraktionsvärde. Satsningen förväntas också ge utökad verksamhet av utställningar, kortare specialiserade workshops och utbildningar. Kulturgatan AB tillsammans med Stiftelsen Lehmanns verkstad samarbetar med flera aktörer för att genomföra satsningen.

– Vi är glada och stolta! Projektstödet ger oss en fantastisk möjlighet att utveckla Kulturgatan i Bodafors. Vi kommer att kunna välkomna fler besökare och erbjuda ännu större upplevelser, säger Mikael Löfström, Kulturgatan AB.

– Projektet faller väl in i utvecklingsstrategins mål om Förädlandet av lokala resurser då projektet vill synliggöra ortens unika historia kring möbelindustri och förädla den. Det ska bli spännande att följa projektet, säger Johanna Stejdahl, verksamhetsledare på Astrid Lindgrens Hembygd

ODLA FÖR TILLVÄXT är ett projekt som initierats av Bråbygdens föräldrakooperativ i Bråbo och som syftar till att genom egen odling öka kunskap om säsongsanpassade och närproducerade livsmedel. Projektet beviljas av Astrid Lindgrens Hembygd 766 051 SEK.

Bråbygdens föräldrakooperativ har länge arbetat med hållbarhet som ett ledord, nu vill kooperativet börja odla grönsaker på förskolans egna utegård. Föräldrakooperativet har länge eftersträvat att måltiderna ska bestå av ekologiska och närproducerade varor. Med ett ytterligare steg i denna utveckling vill man bli mer eller mindre självförsörjande på grönsaker. Projektet vill lära barn, föräldrar och besökare hur maten växer från frö till skörd. Genom att integrera barnen i odlingen och visa dem var maten kommer från vill projektet väcka intresse kring mat och ekologisk hållbarhet. I projektet ingår projektledning, anläggning av odlingsträdgård och kurser inom odling och förädling, vilket genererar en nytta för många fler än föräldrakooperativets brukare.

– Med ett utforskande, experimentellt och lekfullt arbetssätt kommer vi kunna involvera barnen i sin egen matproduktion. Detta är ju fantastiskt! Säger Monika Andersson, förskolechef på Bråbo förskola.
– Projektet blir inte bara spännande för oss, vi vill även inspirera andra att ta efter, fortsätter Luise Carr, odlingskunnig inom projektet.

– Vi ser positivt på att föräldrakooperativet vill sprida kunskaper om hållbarhet och att odlingarna som ska anläggas på förskolan ska stå som exempel på hur en institution kan bidra till just detta. Satsningen rimmar väl med våra mål inom Astrid Lindgrens Hembygds utvecklingsstrategi, menar Johanna Stejdahl.

ASTRID LINDGRENS HEMBYGD arbetar med landsbygdsutveckling inom ramen för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Under programperioden fram till 2020 finns nästan 30 miljoner i projektmedel att söka för utvecklingsprojekt i området. Leaderområdet omfattas av Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds, Högsby och Oskarshamns kommuner.
För att bli ett prioriterat utvecklingsprojekt, och därmed få projektstöd, krävs att projektet faller inom något av Astrid Lindgrens Hembygds insatsmål: utvecklat föreningsliv, digital närvaro, förädlade lokala resurser och transportmöjligheter. Dessutom måste projekten genomsyras av hållbarhet och jämställdhet och får gärna bidra till mångfald och ungas delaktighet. Projekten ska också samarbeta med flera aktörer, enligt leadermetoden. Alla projekt ska tillsammans leda till folkhälsa och entreprenörsanda i området.

För mer information; www.astridlindgrenshembygd.se
Verksamhetsledare Johanna Stejdahl 072-714 91 37
Vice ordförande Ingmarie Söderblom 072-565 56 97