Hållbar utveckling med Leadermetoden

posted in: Uncategorized | 0

Lyssnade du på oss under vårt föredrag på Öland? Eller är du allmänt intresserad av hur leaderföreningar kan arbeta med hållbar utveckling? Eller kanske inser du att leadermetoden passar väldigt bra för omställning till hållbarhet?

Nedan finns en del av det material som vi tog fram, eller använda oss av i våra projekt Framtidsforum och Leader lär för omställning till hållbarhet som vi drev under åren 2010-2015.

(Observera att många av de kontaktuppgifter som anges i dokumenten kan vara inaktuella!)

 

Med leadermetoden för omställning till hållbarhet – Den längre rapporten på 73 sidor

Hållbar utveckling med leadermetoden – tio framgångsfaktorer

Omställningens dimensioner, om att vi måste ställa om både i det yttre och inre – kollektivt och individuellt

Därför blundar du för klimathotet – SvD-artikel ifrån 30 november 2010

 

Guide till Lokal planering för resiliens kort häfte som låg till grund för de frågeställningar och tema för den workshop Kristina Lindelöf och Hans-Olof Stålgren (landsbygdsnätverket) höll i på eftermiddagen 24 april på Öland.