Beviljat projekt!

posted in: Uncategorized | 0

Mer marknadsförd Mat

Projektägare Hushållningssällskapet vill ge människor större möjligheter att äta det som produceras lokalt. Projektet vill stärka livsmedelsföretagen i Jönköpings län så att de bättre når ut med sina livsmedelsprodukter. Detta ska ske genom deltagande på branschmässor, säljarbete, marknadsundersökningar, akademiska seminarier, omvärldsbevakning för ökad samverkan, workshops om förädling, kurser och rådgivning.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Astrid Lindgrens Hembyd, Leader Linne, Leader Västra Småland och Leader Östra Skaraborg.

Styrelsen beviljar projektet 703 155 kr och projektet kommer hjälpa till att uppfylla Astrid Lindgrens Hembygds mål kring förädlandet av lokala resurser.