Beviljade projektstöd till Storebro IF och AKEMA AB

posted in: Uncategorized | 0

Vid LAG:s senaste beslutsmöten har Storebro Idrottsförening och AKEMA AB beviljats projektstöd.

Projektstöd beviljas till Storebro IF

Storebro Idrottsförening har beviljats 477 062 kronor i projektstöd till ”Mötesplats Bruksvallen” och för att utveckla idrottsplatsen Bruksvallen till att fungera som en viktig mötesplats i Storebro. Målet med projektet är att anlägga en ny padeltennisbana som lockar fler deltagare till nya aktiviteter. Genom anläggningen av en padeltennisbanan vill föreningen förena människor i alla åldrar oavsett kön och nationalitet samt bidra till en aktiv, meningsfull fritid som leder till en hälsosammare livsstil. Idag har föreningen en fungerande anläggning för fotboll och liknande aktiviteter men vill bredda utbudet och nå ut till fler människor i samhället.

AKEMA AB beviljas projektstöd till företag

AKEMA AB har beviljats 200 000 kronor för sitt projekt med att ta fram ett helt nytt innovativt avloppssystem, BioSep2-systemet. Projektets syfte är att utveckla ett kretsloppsanpassat system för enskilda avlopp; BioSep2-systemet. Med detta system kan näringsämnena återföras eftersom de fångas upp via filtrering genom ett biokolsfilter vilket komposteras till biokompost för att bryta ned eventuella skadliga mikroorganismer. Målet är att ha utvecklat ett fungerande kretsloppsanpassat avloppssystem med fokus på cirkulär näringsekonomi som är ekonomiskt attraktiv, användarvänligt och robust. Arbetet kommer ske i samverkan med bland andra Linnéuniversitetet, SLU och Biokolsföreningen. I projektet ingår projektledning, där bl a tillverkning och konstruktion av BioSep2, installation, provtagning, utvärdering och produktlansering ska genomföras.

 

Läs mer om båda projekten i projektdatabasen här https://www.astridlindgrenshembygd.se/projekt/