Beviljade projekt!

posted in: Uncategorized | 0

 

ASTRID LINDGRENS HEMBYGDS styrelse har vid beslutsmöte den 24 januari tagit beslut om att bevilja följande projekt:

– Eksjö.nu:s projekt TUFF landsbygd beviljas av Astrid Lindgrens Hembygd projektstöd på 614 000 kr för att stimulera nyföretagande på landsbygder. Projektet vill bidra till långsiktig och hållbar utveckling av landsbygder där invånarna kan leva på sitt eget företagande. Aktiviteter inom projektet syftar till att stärka deltagarnas förutsättningar för att starta företag eller utveckla befintligt företag. Den primära målgruppen är kvinnliga företagare i alla åldrar på landsbygderna i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Intressenter av att starta eget företag kommer också bjudas in till nätverkandet. Projektet är uppbyggt utifrån målgruppens behov men övriga kan delta. I projektet kommer bland annat aktiviteterna röra sig om kompetensutveckling, individuell coaching och genomförandet av en landsbygdsmässa.

Astrid Lindgrens Hembygd anser att projektet bidrar till att stärka den lokala ekonomin och främjar nystartande av företag i området. Projektet har också mål inom jämställdhet, mångfald, hållbarhet och nyskapade arbetstillfällen, vilket överensstämmer väl med Astrid Lindgrens hembygds utvecklingsstrategi.

” Ett mycket glädjande besked för oss som arbetar med utveckling! Jag är helt övertygad om att detta kommer resultera i att företagande på landsbygder synliggörs och att fler entreprenörer ser möjligheter att utveckla sina verksamheter” säger Marie Brask, VD på Eksjö.nu.

Vice ordförande i Astrid Lindgrens Hembygd Ingmarie Söderblom är extra glad över att projektet TUFF landsbygd har blivit prioriterat vid gårdagens styrelsemöte i Astrid Lindgrens Hembygd. ”Kvinnligt företagande på landsbygden är en viktig tillväxtpotential och många har stor kunskap om närproducerat, service inom besöksnäring mm. Tillväxtområden som är viktiga för vår ekonomi” menar hon.

– Rock City AB:s projekt Utveckling av nytt fysiskt och digitalt besöksmål i musikens tecken beviljas ett projektstöd på 827 874 kr för att ta fram en musikpromenad i Hultsfred. Projektet ska på ett nyskapande och unikt sätt ta fram ett helt nytt besöksmål kopplat till Hultsfreds unika musikhistoria. Minnen, musik och berättelser lyfts fram från en tid då Hultsfred var norra Europas största musikfestival. Genom att skapa en tydlig och fysiskt skyltad musikpromenad, kompletterad med en helt ny, innovativ digital tjänst kopplat till promenaden kommer besökaren genom sin mobiltelefon interaktivt kunna få uppleva festivalens glansdagar på spännande och roligt sätt.

Astrid Lindgrens Hembygd anser att projektet stärker stoltheten för bygden, gör den synlig och genom innovativa digitala lösningar skapas något nytt.

– Musikpromenaden kommer att bidra mycket positivt till besöksnäring i Hultsfred. Många, många som varit på Hultsfredsfestivalen genom åren kommer att uppskatta denna välorganiserade nostalgitripp samtidigt som det blir en trevlig vandring i folkhälsans tecken, menar Ingmarie Söderblom, vice ordförande i Astrid Lindgrens Hembygd.