Anbudsinbjudan kursledare och processledare

posted in: Uncategorized | 0

Anbudsinbjudan

Astrid Lindgrens Hembygd inbjuder till anbudsgivning avseende medverkan som kursledare respektive process- och kursledare inom inom två olika uppdrag i Astrid Lindgrens Hembygds hållbarhetsprojekt Odlingsakademien – odling som livsstil steg 2. (Observera kort anbudstid)

Uppdragen avser:

  • Kursledare för odling
  • Process- och kursledare inom småskalig matproduktion, besöksnäringsutveckling och upplevelser kring mat

Anbud kan lämnas på ena eller båda uppdragen. 

 

Bakgrund:

Astrid Lindgrens Hembygd har genom projektet Odlingsakademien lagt en kunskapsgrund och skapat ett nätverk av odlare på olika nivåer, både professionella och hobbyodlare, med potential att växla upp. Läs mer om projektet Odlingsakademien här. 

Astrid Lindgrens Hembygd har ambitionen att förfina projektidén i ett nästa steg. Under 2021 vill vi fokusera på nytt utbildningspaket för ökad odling i området. Projektet vill också visa på alternativa vägar för att hitta ekonomisk lönsamhet i odlingen genom att koppla den till unika och exklusiva upplevelser inom ramen för trädgårds- och naturturism. Sammantaget bidrar projektet till mer kultiverad mark, ökad kunskap hos konsument och producent, ett större utbud av lokal mat och unika upplevelser och fler gröna entreprenörer.

Projektet startar i januari och pågår under hela 2021. Detta förutsatt att vi beviljas de externa projektmedel vi söker (avtal som tecknas kommer innehålla villkor om detta). Vid årsskiftet ska deltagarna ha färdiga planer för kommande odlings- och turistsäsong. 

Kursledare för odlingskurs

Uppdrag: Undervisning för cirka 12 deltagare – Odling på naturens villkor.
Tidsperiod: Januari – oktober 2021. Kursen genomförs på halvdistans motsvarande 20 procent studietakt, förslagsvis med ett antal fysiska träffar och däremellan handledning av deltagarnas egna projekt och feedback på inlämningsuppgifter, cirka 220 timmar. Specificera pris för detta.

Vi vill också att kursledaren kan delta i projektets ”arbetsgrupp” där projektledare och annan projektpersonal ingår. Deltagande i projektgruppen förväntas ta 30 timmar på ett år. Specificera pris för detta. 

Vi kommer särskilt beakta att kursledaren besitter kompetenser inom hållbarhetsfrågor, omställningsarbete samt har vana att hålla odlingskurser.

Process- och kursledare inom småskalig matproduktion, besöksnäringsutveckling och upplevelser kring mat

Uppdrag består av två aktiviteter:

Aktivitet 1: Ansvara för genomförandet av 2 st halvdagsworkshop. Tidsperiod: Januari – februari 2021

Beskrivning: I en workshop samlar vi odlare med vilja att starta/utveckla kommersiell odling. I ytterligare en workshop möter vi odlare med vilja att utveckla gröna besöksmål. Specificera pris för genomförandet av detta.

Resultat: En aktuell bild över vilka behov som finns för att utveckla kommersiella odlingar och gröna besöksmål.

 

Aktivitet 2: Ansvara för genomförandet av kurser utifrån resultat i workshoparbetet

Tidsperiod: Februari – oktober 2021

Beskrivning: Utifrån behoven skräddarsys ett utbildningspaket om 5-10 kurstillfällen (beroende på vilka behov som framkommer). Specificera pris för halv- och heldagskurs.

Resultat: Deltagarna får de kurser/kunskaper som de själva anser att de behöver för att komma vidare till nästa steg mot kommersiell odling och gröna besöksmål.

Vi vill också att process- och kursledaren kan delta i projektets ”arbetsgrupp” där projektledare och annan projektpersonal ingår. Deltagande i projektgruppen förväntas ta 30 timmar på ett år. Specificera pris för detta.

Vi kommer särskilt beakta kompetenser och arbetslivserfarenhet inom småskalig matproduktion såsom lönsamhet i produktion/försäljning samt mat som upplevelse (besöksnäring och diversifiering).

———————————————

Upphandlande myndighet
Upphandlande organisation i denna upphandling är Astrid Lindgrens Hembygd org. nr: 833200-8666.

Upphandlingsform
Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Avtalstid
Avtal kommer att tecknas. Avtalet beräknas gälla från och med 2021-01-01 till och med 2021-12-31.

Anbudets innehåll
Bifoga gärna referenser på tidigare genomförda uppdrag.

Sista anbudsdag
Anbudet ska ha inkommit senast 2020-08-19 till info@alhembygd.se 

Anbudets giltighetstid
Anbudet ska vara giltigt till och med 2020-09-30.

Anbudsutvärdering
Bland de anbud som uppfyller samtliga krav kommer Astrid Lindgrens Hembygd att anta det anbud som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Vid utvärderingen kommer anbuden att bedömas utifrån kriterierna erfarenhet, personliga egenskaper och pris.

Meddelande om beslut
Meddelande om val av leverantör kommer att skickas ut till samtliga anbudslämnare.

Pris
Arvodet ska anges inklusive moms och omfatta alla kostnader.

Krav på F-skatt
Anbudslämnaren ska vara godkänd för F-skatt.

 

Välkommen med ditt anbud senast 19 augusti 2020!

Frågor gällande anbudsinbjudan och anbudsutvärdering kontakta verksamhetsledare Johanna Stejdahl 072-7149137, johanna@alhembygd.se

Frågor gällande projektinnehåll (aktiviteter, tidsplan) kontakta Carina Engqvist (styrelsens representant i styrgruppen i Odlingsakademien), 070-2610240, carina@bokstavligt.nu