Anbudsinbjudan kursledare i projekt Odlingsakademien

posted in: Uncategorized | 0

Anbudsinbjudan

Astrid Lindgrens Hembygd inbjuder till anbudsgivning avseende medverkan som kursledare och expert i Astrid Lindgrens hembygds hållbarhetsprojekt Odlingsakademien under 2019 och 2020.

Bakgrund
Under flera programperioder har hållbarhet varit en hjärtefråga för Astrid Lindgrens Hembygd. Vår erfarenhet visar att odling är en bra ingång för att prata omställning och ett konkret sätt för människor att förstå kretsloppet, sin egen roll och att det vi gör i det lilla kan ha stor påverkan i det stora. Under 2019 har föreningen Astrid Lindgrens Hembygd för avsikt att starta upp ett odlingsprojekt. Odlingsakademien kommer att omfatta tre parallella och helt olika kurser, med totalt 36 deltagare, samt en mängd aktiviteter för allmänheten. Projektet kommer att driva en blogg och under projektets sista fas är målsättningen att tio odlingstunnlar ska placeras ut i området för att ytterligare stimulera den lokala grönsaksproduktionen i våra sex kommuner.

Uppdragets omfattning och innehåll

Uppdraget som kursledare avser den mest avancerade av våra kurser.  Kursen motsvarar 20 procent studietakt och omfattar tio fysiska träffar under 2019. Däremellan ska kursledaren handleda deltagarnas egna projekt och uppgifter i huvudsak via en digital plattform.

I uppdraget ingår även, att hålla föredrag för allmänheten, producera blogginlägg, planera och delta på nätverksträffar samt delta i träffar med styrgrupp och övriga kursledare i projektet. Kursträffarna kommer att vara placerade i Vimmerbytrakten, övriga träffar genomförs på olika platser i våra sex medlemskommuner.

Upphandlande myndighet

Upphandlande organisation i denna upphandling är Astrid Lindgrens hembygd org. nr: 833200-8666.

Upphandlingsform

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Avtalstid

Avtal kommer att tecknas. Avtalet beräknas gälla från och med 2019-02-10 till och med 2020-06-30.

Anbudets innehåll

Bifoga gärna referenser på tidigare genomförda uppdrag.

Sista anbudsdag

Anbudet ska ha inkommit senast 2019-01-31 till någon av nedanstående adresser.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt till och med 2020-06-30.

Anbudsutvärdering

Bland de anbud som uppfyller samtliga krav kommer Astrid Lindgrens Hembygd att anta det anbud som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Vid utvärderingen kommer anbuden att bedömas utifrån kriterierna erfarenhet, personliga egenskaper och pris.

Meddelande om beslut

Meddelande om val av leverantör kommer att skickas ut till samtliga anbudslämnare.

Pris

Arvodet ska anges exkl. moms.  Resekostnader för resor inom leaderområdet kan faktureras utöver anbudet.

Krav på registrering och F-skatt

Anbudslämnaren ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister samt vara godkänd för F-skatt.

Kontaktperson

Kontaktperson är i första hand Carina Engqvist 070-2610240 carina@bokstavligt.nu , styrelsens representant i styrgruppen för Odlingsakademien, alternativt Johanna Stejdahl, verksamhetsledare Astrid Lindgrens Hembygd