Seminarium 27/2: Alla våra föremål

posted in: Uncategorized | 0

Välkommen på seminarium ”Alla våra föremål” , en del av projektet Kvarteret K i Eksjö:

När: Onsdagen 27/2, 2019,  kl 13-17
Plats: Krusagården i Eksjö
Målgrupp: Hembygdsföreningar och aktivitetsgrupper inom Leader ALH
Ladda ned inbjudan som pdf: Inbjudan seminarium Alla Våra föremål Eksjö_20190227

Föredrag och dialog om vikten av att få grepp om hur lokala museer och föreningar utvecklar sin särart och hur man tar tillvara det materiella kulturarvet. Utifrån en beskrivning av hur arbetet med att utveckla och förnya Fornminnesgården i Eksjö
pågår vill vi gärna föra en dialog med andra hembygdsföreningar och organisationer kring frågor om gallring av samlingar, insamlingsverksamhet och förmedling genom nya medier. Eksjö Musei- och Hembygdsförening har fått möjligheten att genomföra detta projekt med medel från Leader Astrid Lindgrens Hembygd och som sökande står Eksjö kommun genom
kulturavdelningen. Arbetet pågår med olika konkreta insatser och samtal som skall ge oss en plattform för att skapa intressant kunskap och ge besökarna nya upplevelser.

Välkommen önskar
Rolf Danielsson, processledare projekt Kvarteret K
Håkan Åkvist, Eksjö Musei- och Hembygdsförening

Program onsdagen 27 februari 2019 kl 13-17. Fika ingår

13:00- 13:10 Välkommen. Syfte med dagen, problematik och upplägg. Rolf Danielsson. processledare
13:10-13:30 Hembygdsrörelsen i länet, fokus nu och framåt. Irene Oskarsson/Patricia Hallman. Jönköpings läns Hembygdsförbund/Länsmuseet
13:30-13:55 Leadermodellen, ideella föreningars möjligheter. Johanna Stejdahl. Leader Astrid Lindgrens Hembygd
13:55- 14:25 Dagens ”case”. Fornminnesgården. Vad har vi gjort, berättelse om vår process och samverkan. Håkan Åkvist / Lisa Ugarph. Eksjö Musei- och Hembygdsförening/Eksjö Museum
14:25- 14:50 Introduktion till samtal. Kaffe serveras
14:50-15:35 Gruppvisa samtal 1.
Hur lyfter vi det unika med vår förenings samling och verksamhet? Gallring? Omvärldsanalys och framtid.
15:35 -15:50 Uppsummering av samtal
15:50-16:40 Gruppvisa samtal 2.
Hur gör vi med förmedling av våra samlingar, ny teknik? Berättelser?
16:40 – 17:00 Återkoppling om dagen och fortsättning. Rolf Danielsson och Patricia Hallman

Anmälan senast 22/2 till turism@eksjo.se /Susanne, Eksjö museum 0381-361 70