LAG (styrelsen) för Astrid Lindgrens Hembygd 2021 (valda vid årsmötet i april 2021). På bilden även Göran Ehn, internrevisor. Ledamot Kristina Hägg-Blecher, Oskarshamn saknas på bilden. (Bilden tagen år 2020).

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna samlas i ett partnerskap och bildar en ideell förening. Styrelsen för denna förening kallas LAG (Local Action Group). LAG är de som leder arbetet och de verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde. De tre sektorerna har tillsammans tagit fram en lokal utvecklingsstrategi för området och de har även valt vilka fonder de har med i strategin. Detta påverkar i sin tur vilka projekt som kan tilldelas pengar. Det är LAG som utifrån strategin bestämmer vilka projekt som prioriteras i deras leaderområde.

LAG består av 13 ledamöter, två från varje geografiskt område (kommun) samt en ordförande. LAG väljs vid föreningens årsmöte och är lika med föreningens styrelse. Styrelsen har samlad kompetens inom de insatsområden som finns i föreningens lokala utvecklingsstrategi. Sammansättningen är jämt fördelat mellan kön, ålder och enligt principen trepartnerskapet. Ledamöter i LAG ingår i interna arbetsgrupper/funktioner, vilka utses av styrelsen i enlighet med utvecklingsstrategin. Exempel på arbetsgrupper är Beredningsgruppen som bereder och bedömer projektansökningar så att LAG har ett bra underlag inför beslut.

Ledamöter i LAG, valda vid årsmötet 21/4 2021

Lennart Bogren 
Ordförande 

mob 070-530 83 23
Representant ideell sektor, Eksjö kommun

Carina Engqvist

mob 070-261 02 40
Representant privat sektor, Eksjö kommun

Maria Lindholm

Maria Lindholm

tel 0381-368 20
Representant offentlig sektor, Eksjö kommun

Kristina Hägg-Blecher

Kristina Hägg-Blecher
Tel: 0491-76 42 82
Representant offentlig sektor, Oskarshamns kommun

Sven Joelsson

mob 070-600 66 24
Representant ideell sektor, Oskarshamns kommun

Jenni Leppelt

Vice ordförande
tel 0495-24 05 10
Representerar offentlig sektor, Hultsfreds kommun

Christian Holzer

mob 073-039 58 13
Representant privat sektor, Hultsfreds kommun

Örjan Lundqvist

mob 076-136 46 04
Representant ideell sektor, Vimmerby kommun

Kristina Lindelöf

mob 070-658 32 12
Representant privat sektor, Vimmerby kommun

Bengtlennart Larson

mob 070-291 80 79
Representant offentlig sektor, Nässjö kommun

Karin Andersson

mob 070-665 72 48
Representant privat sektor, Nässjö kommun

Torbjörn Midunger

mob 070-375 00 65
Representant ideell sektor, Högsby kommun

Kicki Svensson
Tel: 070-305 45 90
Representant ideell sektor, Högsby kommun

 

Valberedningens sammansättning:

Eksjö kommun:
Stefan Elm, ideell sektor, sammankallande
Kontakt: stefan.elm@treelm.se, 070-335 59 13

Vimmerby kommun:
Carina Östh, xxx sektor

Hultsfred kommun:
Lars Rosander, offentlig sektor

Högsby kommun:
Stihna Johansson Evertsson, privat sektor

Nässjö kommun:
Anders Karlsson, offentlig sektor

Oskarshamn kommun:
Henrik Andersson, offentlig sektor