När kostnader uppstår under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket. Vi och Jordbruksverket rekommenderar att man gör detta regelbundet under projektets gång för att minska risk för stora fel. Leaderkontoret ska kontaktas innan ansökan om utbetalning görs.

Vi erbjuder återkommande utbildningar i ansökan om utbetalning, kontakta oss för att boka ett sådant.

För ideella och ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar och allmännyttiga stiftelser finns det möjlighet att ansöka om förskott.


Nedan har vi samlat länkar, mallar och dokument som ni behöver i utbetalningsprocessen. Klicka på respektive rubrik för att komma vidare.

Att ansöka om utbetalning – information på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverkets e-tjänst – här gör du ansökan om både del- och slututbetalning.

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning – information om hur du använder e-tjänsten för att göra en ansökan om utbetalning.

Försättsblad ansökan om utbetalning

Beräkning av timlön

Projektdagbok – redovisa din arbetstid i projektet

 

Redovisning av ideella insatser

De ideella insatserna redovisas specificerade till leaderkontoret när ni ansöker om utbetalning, och som en klumpsumma till Jordbruksverket. Blanketter för ideellt arbete i Word-format finns per person och per aktivitet. Blanketten per person används då en och samma person utför ideellt arbete över en viss tid. Blanketten per aktivitet används om projektet har en aktivitet eller ett möte där ett flertal person arbetar ideellt. Ideell resurser redovisas i vår excel-mall.

Blankett för redovisning av ideell tid per person

Blankett för redovisning av ideell tid per aktivitet

Redovisning av ideella resurser (excel-fil)

 

Obs! Ni har väl inte missat att använda rätt logotype? Läs mer under ”Genomföra”!