Warmbadhusets öppna scen

Projektet är ett delprojekt.

Att erbjuda en öppen scen för icke etablerade unga talanger och gamla förmågor. Framtidens kulturarbetare. Stötta utvecklingen för personer som vill engagera sig i nöjesbranschen. Warmbadhusets öppna scen är en satsning som ska leda till att unga talanger och gamla förmågor växer genom att de får uppträda och framföra egenskriven musik för en publik i Vimmerby. Warmbadhusets öpnna scen ska arrangera tre musikkvällar år 2014 och erbjuda unga icke etablerade artister en scen i Vimmerby. En meningsfull sysselsättning med skapande verksamhet under sommaren. Konceptet har redan visat sig fungera men nu vill vi vidareutveckla och skapa ännu mer kreativitet kring musik och upplevelser under sommarkvällar i Vimmerby. Samverkan kommer att ske med Vuxenskolan, Fabriken och Vimarhem.

Resultat
Fyra kulturkvällar har arrangerats i samverkan med Vuxenskolan, Fabriken och Vimarhem. Totalt medverkade 36 artister och Konstföreningen i Vimmerby medverkade också och hade konsthallen öppen alla fyra kvällarna. Sextonåriga Isabella har varit samordnare och konferencier under alla kvällarna och hon beskriver själv att det betytt mycket för henne att inte bara våga stå på scen och framträda. Isabella öppnade ett instagramkonto där alla artister presenterades inför varje kväll och där det även gjordes referat från kvällarna. Facebook användes också. Detta gjordes för att stötta unga talangers möjligheter till fler spelningar. Warmbadhuset har fungerat som ett smörgåsbord för de som vill boka unga talanger och gamla förmågor. Ytterligare två ungdomar som deltagit i Wambadhuset har nu i höst påbörjat musikutbildningar, Tingsryd och Stockholm.

Mål

Få fler kulturarbetare som ser möjligheter till försörjning och välbefinnande via musiken och dess skapandeprocess.

Genomföra tre kulturkvällar med minst 7 nya artister per kväll för en publik som inte ska betala entréavgift

Warmbadhusets öppna scen

Projektperiod
2014-05-01 – 2014-08-15
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/107
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Vimmerbytakter AB