Warmbadhusets kulturkvällar

Evenemanget ”Warmbadhusets kulturkvällar” som pågår under fem måndagskvällar i juli (2/7, 9/7, 16/7, 23/7 och 30/7 kl. 18-21) har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker.

Arrangörens beskrivning av evenemanget:

”Warmbadhusets kulturkvällar är ett arrangemang som görs i samverkan mellan Vimmerby Konstförening, Studieförbundet Vuxenskolan, Vimarhem, Vimmerby kommun och Vimmerbytakter AB. Syftet är att låta unga förmågor testa sin eget skrivna musik på en öppen scen i Vimmerby. En möjlighet för unga , ännu icke etablerade artister att framföra sin musik på en scen. Nytt för i år är att Vimmerby gymnasiums teknikelever ställer ut i Konsthallen under kulturkvällarna. En utflyttad Vimmerbybo ställer ut akvareller med Vimmerbymotiv”.

Styrgruppen för projektet Allt som sker inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat Vimmerbytakter AB medfinansiering för evenemanget. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/

Mål

Warmbadhusets kulturkvällar

Projektperiod
2018-07-02 – 2018-07-30
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Vimmerbytakter AB