Visualization Park-Demonstratorer

Bakgrund
Satsningen på Visualization Park i Eksjö bygger på den grund som har lagts av School of Industrial Art and
Animation – IAA som är den största utbildningsanordnaren i Sverige inom nischen digital visualisering. Huvudmålet med
projektet är att etablera ny näringsverksamhet inom teknikområdet genom start av nya företag och etablerade
verksamheter som förläggs till Visualization Park i Eksjö.
Ett år in i projektet har en intern utvärdering genomförts för att identifiera och åtgärda svaga resultat, samt att
förstärka positiva utvecklingstendenser. Verksamheten följer projektplanen, men det finns en aktivitet som sticker ut
jämfört med de mål som vi har med projektet – nyföretagandet. Ett huvudmål enligt projektplanen är att 15 nya
företag startas. Det står nu klart att projektet kommer att nå målet efter halva projekttiden.
En starkt bidragande orsak till att målet nyföretagande överträffas är den delaktivitet, som i den ursprungliga
projektplanen för Visualization Center, benämns Innovatörer – Demonstratorer.

Demonstratorer
Idén bakom Demonstratorer bygger på ”action learning” för att lära sig förstå och vänja sig vid kraven som ställs på
en företagare. Demonstratorer ersätter inte starta-eget utbildningar och upprättande av affärsplan utan kompletterar
förberedelsearbetet med att genomföra ett skarpt uppdrag gentemot en riktig beställare.
Projektledningen för Visualization Park identifierar utvecklingsprojekt hos sina samarbetsföretag eller andra
intressenter. Dessa kvalificeras utifrån en bedömningsmall som demonstratorsprojekt. Projekten ska vara
genomförbara, d.v.s. behov ska kunna mötas av rätt kompetens och deltagarna ska vara intresserade (ej tvingande) av
entreprenörskap.

Mål

Syftet

bidra till att de övergripande målen för Vizualisation Center, dvs att skapa en kreativ utvecklingsmiljö i Eksjö så att studenter stannar kvar i Eksjö, nya företag etableras och att antalet sysselsatta ökar. Utveckla kunskapen om visualiseringsteknik hos företag och koppla ihop studenter med företag och branscher där de kan komma att verka som leverantörer eller anställas av
Mål
40 potentiella entreprenrörer som involveras
25 demonstratorsprojekt
15 nya företag
25 samarbetsföretag/organisationer

Resultat
26 personer eller företag har medverkat. Uppdragen har haft en bra geografisk spridning. Ungefär hälften av deltagarna har arbetat med projekt i Värnamo, två i Jönköping, två i Stockholm och fyra har haft en beställare i Kiruna. Elva av uppdragen har genomförts av kvinnor.

 

Visualization Park-Demonstratorer

Projektperiod
2011-01-01 – 2012-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-224
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling, Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Eksjö Kommun