Visualization Center

Visualization Park är en miljö där etablerade visualiseringsföretag ges möjligheter att på kommersiella villkor hyra lokaler och få tillgång till olika former av utvecklingsstöd.
Projektet Innovatörer-Demonstratorer är en del av VLAB:

Studenter ska arbeta med skarpa visualiseringsprojekt i samarbete med näringslivet. Varje projekt ska resultera i en demonstrator som ska kunna visas upp i Visualization Lab, som är en mötesplats mellan visualiseringsutbildningarna och företag som arbetar med visualisering.

Resultat
Demonstratorsprojektet har varit framgångsrikt ur flera aspekter:

Unga talanger i digital visualisering har fått möjligheter att arbeta med skarpa utvecklingsprojekt och har lärt sig att hantera kundrelationer och kundprojekt. Flertalet av dessa har gått vidare med att starta företag vilket har gett dem kunskaper och erfarenheter om den ”administrativa sidan” av entreprenörskap. Erfarenheterna visar också att flera av dem som har startat företag förmodligen inte kommer att ha sitt företag som heltidssysselsättning på kort sikt, p.g.a t.ex. studier eller att man under en tid väljer en anställning. Men vi tror att chanserna att dessa individer någon gång under sina yrkeskarriärer kommer att driva eget företag och att de har värdefulla erfarenheter med sig.

Demonstratorsprojekten och resultat i form av nya företag har fått mycket positiv uppmärksamhet och har börjat sätta Eksjö på kartan i visualiseringssverige. Om utvecklingen kan fortsätta så kan projektet ha bidragit till stor samhällsutveckling på sikt.

Rekommendationen till andra projekt borde vara att små företagsmiljöer, inkubatorer, i kommuner i Sverige borde specialisera sig på något lokalt styrkeområde och utveckla verktyg för att integrera utbildning, utveckling och företagande. Visualization Park bidrar gärna med sina erfarenheter.

Mål

Syftet
Bidra till att de övergripande målen för Vizualisation Center nås, dvs att skapa en kreativ utvecklingsmiljö i Eksjö så att studenterna stannar kvar i Eksjö, nya företag etableras och att antalet sysselsatta ökar.
Utveckla kunskapen om visualiseringsteknik hos företag.
Koppla ihop studenter med förertag och branscher där de kan komma att verka som leverantörer eller bli anställda av.

 

Visualization Center

Projektperiod
2009-07-01 – 2012-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-210
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling, Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Eksjö Kommun