Världens bästa Kolijox

Projektet är ett delprojekt.

Astrid Lindgrens Näs vill sprida kunskap om människan Astrid Lindgren och hennes samlade gärning. Hon engagerade sig djupt i vissa frågor. En sådan var djurens villkor i den s.k. matindustrin. Hennes slutsats var att vi har råd att betala mer för vår mat samt att vi måste tänka efter i frågor som rör mat och djurhållning. Frågan är brännande aktuell i dagens samhälle med globala konsumtionsmönster och larmrapporter om sinande naturresurser.Projektet mynnar ut i ett endags-evenemang under framtidsveckan. Det riktar sig till allmänheten och är tänkt som en familjedag som ska inspirera gemene man till att ha med sig ett medvetande om klimatsmart mat och hållbarhet i form av närproducerad mat in i vardagen.För Näs innebär detta projekt att vi samarbetar med en del organisationer för första gången. Projektet är ett samarbete mellan Astrid Lindgrens Näs, LRF, Lantköket på Näs, Sevedebygdens Naturskyddsförening och Bondens Torg.

Resultat
Förutom det som var angivet i projektplanen blev en följd av att vi hade samarbete med LRF och Bondens Torg och kontakterna med ALH att en idé genererades om att ha träffar på lantköket på Näs en gång i månaden för alla som har intresse av hållbar utveckling. Ett öppet forum som kan få betydelse i framtiden.

Vi befäste Astrid Lindgrens Näs som en mötesplats för angelägna frågor, en av ett kulturcentrums många uppgifter.

Astrid Lindgrens Näs fick kontakt med flera föreningar och möjlighet att lyfta fram föreningsarbete.

Mål

Ge en ökad medvetenhet om matindustrins påverkan på klimatet och en hållbar framtid samt ge inspiration till förändring av mathushållningen hos alla och envar.

– Att 300 personer besöker evenemanget.
– Att mins 50 personer sitter i föreläsningssalen vid varje föreläsningspunkt.
– Att femton barn är med på workshopen Barnens odlarhörna.

Världens bästa Kolijox

Projektperiod
2012-02-01 – 2012-05-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/50
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Astrid Lindgrens Näs