Vår mat – Vår framtid

Projektet är ett delprojekt.

Deltagande i Framtidsveckan 2012.

Under framtidsveckan har vi tänkt ägna oss helt åt hållbarhetsfrågor i det pedagogiska arbetet, med fokus på mat och matproduktion.

Vi kommer att förbereda växthus- och frilandsodlingar. Vi pratar och praktiserar återvinning och sopsortering. Under denna vecka kommer vi enbart att servera ekologisk/närproducerad mat. Maten kommer att lagas och serveras ute hela veckan.

Under veckan kommer en Mat-cirkel om klimatsmart, närproducerad, ekologisk mat att hållas vid tre tillfällen.

Vi planerar Öppet-hus under framtidsveckan för att ge möjlighet för alla intresserade att ta del av hur vi på förskolan jobbar med hållbarhetsfrågor och även få mer kunskap och praktisk hjälp med odling hemma. Under denna dag kommer vi att ha olika aktiviteter. Det finns också möjlighet att under dagen prata med förskolepersonal, föräldrar samt bråbygdens intresseförening om förskolans positiva inverkan på bygden.

Resultat Vi har fått större kunskap om vad klimatsmart mat kan innebära och har utifrån detta uppdaterat vår matpolicy.

Mål

Fokusera på mat och matproduktion och hur det påverkar både vårt klimat, vår närmiljö och också vår hälsa. I Bråbo finns alla möjligheter för en mer självständig matproduktion. Vi vill genom veckan belysa frågan om när- och härodlat och även konkret lära oss mer om vad och hur man odlar eget.

Våra mål är:Kunskap och engagemang ökat hos medlemmarna i de båda arrangörsorganisationerna.

Antalet besökare på öppet hus-dagen ska vara fler än 100 pers.

Mat-cirkeln 15 deltagare.

Målgrupp

Medlemmar i Bråbygdens intresseförening och föräldrakooperativ.

Andra förskoleverksamheter.

Allmänheten.

Vår mat – Vår framtid

Projektperiod
2012-02-18 – 2012-04-01
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/53
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Bråbo
Projektägare
Bråbygdens Föräldrakooperativ