Vandring på god väg 2.0

Bakgrund: Hultsfreds kommuns Kultur- och fritidsförvaltning har under 2017 genomfört en förstudie, jnr: 2016-7249, med projektstöd från Astrid Lindgrens hembygd som resulterade i framtagandet av en standard/märkning för hur Hultsfreds kommuns leder ska se ut. Rapporten gav slutsatsen att kommunen bör satsa på tre standards; premiumled, guldled och övriga leder samt att marknadsföringen bör samordnas för lederna. Projektet ledde också till ett bredare kontaktnät med både kommuner och organisationer inom vandring lokalt, regionalt och nationellt. Nu söker Hultsfred kommun projektstöd för nästa steg; Vandring på god väg 2.0, för att förädla vandringen i Hultsfreds kommun. Sökande vill synliggöra och marknadsföra Hultsfred som en vandringsdestination. I insatsen vill projektet fördjupa samarbetet med t ex näringsliv och föreningsliv för att öka antalet vandrare och förbättra standarden på lederna.

Syfte: Projektets syfte är samordna de insatser som behövs göras för en kvalitetshöjning av lederna samt att marknadsföra Hultsfreds kommun som en vandringsdestination.

Aktiviteter: I projektet ingår arbetsledning som bl a ska arbeta med samverkansåtgärder, föreningar och markägare. I projektet ingår också projektledning samt insatser inom marknadsföring, såsom framtagandet av en vandringsguidebok, etappblad för lederna och annonsering. Dessutom ingår en utbildning där tre lokala guider utbildas i naturguidning.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Vandring på god väg 2.0 faller väl in i utvecklingsstrategin och insatsmålet Förädlade lokala resurser. Projektet är en satsning för att stärka Hultsfred kommun som en vandringsdestination. Insatsen kommer också främja företag inom besöksnäringen, förbättra vandringslederna samt synliggöra området och därmed stärka attraktiviteten. Projektet ses också som ett folkhälsofrämjande projekt, vilket rimmar väl med Astrid Lindgrens Hembygds övergripande mål om folkhälsa. Projektet kommer genomföras på ett leadermässigt sätt, där ideella, privata och offentliga aktörer samarbetar. Nyttan tillfaller många och projektet uppfyller grundvillkoren.

Mål

Mål: Projektets mål är att ha förbättrat den långsiktiga skötseln av lederna genom nya avtal mellan föreningar och markägare, förbättrat tillgängligheten, utvecklat ny marknadsföring i form av etappblad för lederna och vandringsguidebok. Projektet har också mål att utbilda tre guider inom naturguidning samt skapa minst en ny bokningsbar produkt tillsammans med lokala näringslivet inom besöksnäringen.

Vandring på god väg 2.0

Projektperiod
2018-08-01 – 2020-03-31
Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2018-1731
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Hultsfred kommun
Projektägare
Hultsfred kommun