Utveckling Mariannelund köping

Projektet är ett delprojekt.

Projektet ska mobilisera framtidstro och skapa ny vilja hos företagarna, fastighetsägarna och invånarna i området så att avvecklingen av centrum stoppas. Mariannelunds centrum ska genom personliga kontakter marknadsföras och locka företag till etablering. 1 person arbetar uteslutande med detta under en månad.

Resultat
Målet var att tre företag skulle etablera sig i centrum och det har det gjort under projektperioden. Fler företag är på väg in men har ännu inte tagit steget.
En utvecklingsgrupp har bildats: Folke Pettersson, Marie Brask, Birgitta Johansson, Robert Glader

,,

Mål

Ny energi och framtidstro i samhället

Fräscha fastigheter

Ökat intresse för att etablera nya verksamheter i Mariannelunds centrum

Ett levande centrum.

Utveckling Mariannelund köping

Projektperiod
2011-04-15 – 2011-10-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/37
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Mariannelund
Projektägare
Eksjö.nu .
Kontaktpersoner
Marie Brask