Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens hembygd

Syftet med projektet är att genom dialog och påverkan främja bättre och miljövänligare transporter för såväl människor som varor med järnvägen Nässjö-Oskarshamn.

Bakgrund: Vid ett finansiärsmöte mellan företrädare för de sex kommunerna i Astrid Lindgrens hembygd diskuterades vad man kan göra gemensamt för att stärka utvecklingsområdet transporter och då främst tågtrafiken Nässjö-Oskarshamn. Mötet enades om att försöka initiera ett LAG-ägt projekt för att arbeta vidare med frågan. Genom dialog och påverkan vill Astrid Lindgrens hembygd främja bättre och miljövänliga transporter för såväl människor som varor med järnvägen Nässjö-Oskarshamn. Projektet vill, tillsammans med företrädare för kommunerna, länstrafikbolagen och regionhuvudmännen i de båda länen anordna en rad aktiviteter för att uppmärksamma tågtrafiken Nässjö-Oskarshamn.

Aktiviteter: Minst fem överläggningar med länstrafikbolag och regioner i Jönköpings och Kalmar län samt en överläggning med Trafikverket. Projektet ska också genomföra två seminarier/konferenser samt genomföra minst en PR-tågresa Nässjö-Oskarshamn för att väcka opinion.

Mål

Genomföra överläggningar med länstrafikbolag och regioner i Jönköping och Kalmar län samt Trafikverket för att uppmärksamma frågan om persontågstrafik och utvecklad godstrafik utmed järnvägen Nässjö-Oskarshamn. Genom projektets aktiviteter väcka opinion för återupptagen persontågstrafik och utvecklad godstrafik med banan Nässjö-Oskarshamn.

Projektet drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens hembygd

Projektperiod
2016-10-01 – 2018-12-31
Status
Pågående
Diarienummer
Jnr: 2016-6570
Temaområden
Transportmöjligheter
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd