Utveckla Lövhult-Nässjö SKI

Lövhult är en kommunalt ägd motions/rekreationsanläggning utanför Nässjö med hög potential att bli vintersportorten i regionen. Ett projekt, kallat ”Vinterpärlan”, består av antal avgränsande mindre delprojekt där målet är att anlägga en skidskyttearena som kommer bli unik inte bara inom regionen utan i hela södra Sverige.

Syfte: Att skapa bra förutsättningar för motion, träning och folkhälsa tillgängligt för alla grupper av människor. En asfalterad bana är nödvändig för att kunna användas med rullskidor, sitski och rullstolar.

Aktiviteter: Anläggande av en asfaltbana, som är en del av en större satsning på en skidskytteanläggning. Anläggningen väntas bli ett nav och katalysator för både skidskyttets och längdskidåkningens utbredning i södra Sverige, och är anpassad även för paraidrottare.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Utveckla Lövhult faller väl in i utvecklingsstrategin och insatsmålet Utvecklat föreningsliv. Projektet är en del av en större satsning på som kommer göra föreningen till en viktig aktör inom skidåkning inom södra Sverige. Projektet främjar folkhälsa även för grupper som i vanliga fall har svårt att ta sig ut i naturen. Projektet stärker området Lövhult som mötesplats. Projektet kommer genomföras på ett leadermässigt sätt, där ideella och offentliga aktörer samarbetar. Nyttan tillfaller många och projektet uppfyller grundvillkoren.

 

 

Mål

Att anlägga en delvis asfalterad slinga som ansluter till befintlig asfaltbana.

Utveckla Lövhult-Nässjö SKI

Projektperiod
2016-05-03 – 2018-12-30
Status
Pågående
Diarienummer
journalnummer 2016-3487
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Nässjö SKI