Utveckla Dackestop

Projektet är ett delprojekt.

Söka upp finansiärer och intressenter för att se hur vi tillsammans kan utveckla Dackestop

Resultat
Projektet har resulterat i att vi har enats kring hur vi ska gå vidare. Det vill säga att vi ska skriva avtal med nya hyresgärder, vilket nämns i punkt ett.

Flera nya projekt ska startas:

Ett i syfte att komma igång med mässor och olika utställningar.

Ett annat för att anordna stadsvandringar och guidade turer.

Ett tredje för att komma igång med kurser.

Dessutom ska ytterligare ett projekt startas för att arbeta med igångsättandet av ett allaktivitetsrum och dess utformning.

Därutöver ska ett projekt arbeta med marknadsföring av Telemuseet.

Mål

Att föreningen utvecklas och att hitta projekt som passar alla åldersgrupper och som ger sysselsättning hela året. det ska vara intressant att besöka Dackestop vid alla årstider.

Utveckla Dackestop

Projektperiod
2012-06-14 – 2012-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/70
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Virserum
Projektägare
Dackestop Ekonomisk förening