UNGIFORM

Projektet är ett delprojekt.

Styrelsen för Vimmerby konstförening har en längre tid talat om att genomföra en utställning med verk av ungdomar. Tanken är att det skall bli ett återkommande inslag i föreningens verksamhet varje år. Syftet är att visa ungdomar i Vimmerby vilka möjligheter som finns för en framtid inom konst-, design- och formområden. Att ge något till Vimmerby som inte finns här, och att göra det på ett nytt och inspirerande sätt. 6 ungdomar som alla på olika sätt gjort vägval för en framtida karriär/ett yrkesliv med konstnärliga kreativa uttryckssätt har bjudits in att göra en utställning i Warmbadhuset under våren 2011. De inbjudna ungdomarna är: Bea Andersson, Lisa Bengtsson, Per Götesson, Freddie Karlsson, Olle Lundin och Sara Melvinson. Ungdomarna ska själva ta hand om arbetet med utställningen från de första idéerna till slutprodukten. Ungdomarna har tittat på vad de ser som karakteristiskt för Vimmerby. Förslagen kretsade kring rötter och ursprung. Rubriken på utställningen: UNGIFORM. Mindblowing design/konst/foto. 6 unga formgivare från Vimmerby.
Resultat

Projektet är genomfört enligt planen.
6 utställare deltog.
328 besökare, vilket är mer än förväntat (200)
120 ungdomar besökte utställningen

,

Mål

Syfte:
Att visa ungdomar i Vimmerby vilka möjligheter som finns för en framtid inom konst-, design-, formområden. Att visa vad ungdomar från Vimmerby har skapat, att det finns en framtid inom konstnärliga yrken, att sprida inspiration.

Att göra projektet till ett återkommande inslag varje år. Att fler ungdomar från Vimmerby inom konst, design och form får möjlighet att visa upp sina alster på hemmaplan. Projektet vill visa på goda förebilder och inspirera fler till att våga välja en konstnärlig yrkesbana och att ingenting är omöjligt.

Målet är också att Warmbadhuset och konstföreningens utställningar blir en mötesplats för ungdomar.

UNGIFORM

Projektperiod
2010-12-20 – 2011-06-15
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/29
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Vimmerby konstförening
Kontaktpersoner
Beathe Skaate
beathe@skaate.se