Ung och grön

Via ett strategiskt utvecklingsarbete stimulera, inspirera och förmedla kunskap till målgruppen unga som vill bedriva näringsverksamhet.

Utveckla nya metoder och samarbeten som synliggör möjligheterna i att starta företag, skapar trygghet med hjälp av kunskap och rådgivning, inspirera till utveckling av idéer, stimulera kunskapsöverföring mellan landsbygdsföretagare och andra aktörer inom svenskt näringsliv.

Resultat
Starta eget kurser har varit mycket uppskattat liksom företagsskolan. Vidare har erfarenhetsträffar på tema skog lockat många deltagare. Deltagarna har fått kunskap kring generationsväxling och ägarbyte av företag. Många har fått nya företagsidéer och utvecklingstips till företagen som till exempel vidareförädling av produkter med skogen som bas.

Det som varit svårt och tagit mer tid vi hade tänkt, var att marknadsföra aktiviteterna och att bevaka att de inte kolliderar med andra arrangemang för samma målgrupp.

Mål

Skapa mötesplatser där unga kan träffas för att diskutera affärsidéer och föregasfrågor
Stimulera till nyföretagande
Bidra till att öka tillväxt i befintliga företag
Bidra till att marknadens aktörer hittar former för generationsskifte och ägarskifte

Ung och grön

Projektperiod
2012-01-01 – 2014-03-13
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-237
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd, Leaderområdet Mitt i Småland
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd