Ullseminarium

Projektet är ett delprojekt.

Ullseminarium med workshops under en helg. Under helgen kommer också föreläsningar att hållas och inspiratörer
att anlitas. Deltagarna tar med egen ull som kardas med maskinkarda som finns på plats. Med en elkardmaskin
kommer man förbi det tunga och tidsödande arbetet med att karda ullen och kan lägga kraften och tiden på skapande
verksamhet. Ullseminariet kommer sedan att följas upp med olika studiecirklar och temadagar.

I projektet har bjudits in till och genomförts 2 skapardagar i ull
och en föreläsning:
Skapardag Ett med inhyrd elkardmaskin. Många intresserade som tidigare deltagit i studiecirklar deltog. Speciellt vid detta tillfälle var den inhyrda elkardmaskinen men även spinnrock och slända fanns på plats för den som ville pröva att spinna.
Skapardag Två lockade många nybörjare och intresset för ull, får och hantverk av ull har spridit sig utanför den tidigare kretsen av intresserade! Speciellt vid denna andra skapardagen var två workshops, i nunofilt och nålfiltning.

Föreläsning om fårklippning med Patrik Jönsson, fårklippare, fårägare och fårambassadör! Patrik berättade och svarade på frågor om fårklippning i första hand men som den fårambassadör Patrik är kom kvällen att handla om mycket mer än så, bl a olika ullkvaliteter, raser och klövverkning.

Utöver skapardagar och föreläsningar har en förstudie i form av en enkät till fårägare och ullhantverkare genomförts. Resultatet redovisas separat

Vi har väckt intresse för att delta i ett större projekt för att få lära mer om fårhållning och förädling av fårprodukter och skapat ett nätverk samt ordnat studiecirklar utanför projektet

,

Mål

Syfte:
Projektet ska leda till gemenskap och till att inspirera varandra till skapande verksamhet av bygdens ull.
Mål är ta tillvara på bygdens ull.
Det ska också leda till studiecirklar som kan utveckla ullens användning.
Visa på ullen som inkomstkälla.

Slutmål är ett större projekt kring fåret.

Ullseminarium

Projektperiod
2010-09-01 – 2011-02-28
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/21
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Studieförbundet Vuxenskolan i Eksjö
Kontaktpersoner
Siv Fransson
0381-15550
siv.fransson@sv.se