UKM 2011

Projektet är ett delprojekt.

Utröna möjligheterna till en framtida hållbar koordination av UKM i Astrid Lindgrens Hembygd. Arrangera UKM (Ung Kultur Möts)i Hultsfred och Vimmerby.

Resultat
Inledningsvis var avsikten genom ett större projekt att säkerställa fortlevanden av UKM-festivaler, men på grund av personalförändringar och avflyttning av tilltänkt projektledare blev det inte så. Vi har samarbete med fritidsgården i Hultsfred genomfört och deltagit i den lokala festivalen och den regionala festivalen i Västervik

Inför riksfestivalen som gick av stapeln i Sundvall 19-21 juni 2011 planerade vi för deltagande från vårt område. Bl.a skulle bussresa som utgick från Karlskona samordnas och genomföras.

Vi deltog som ledare under resan och vid själva festivalen.

Mål

Få fram en bild av framtida förutsättningar för samgående i vårt UKM-område. (IUng Kultur Möts)

UKM 2011

Projektperiod
2011-04-01 – 2011-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/41
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Studieförbundet Vuxenskolan Hultsfred '