UKM 2010

Astrid Lindgrens Hembygd vill i ett treårigt projekt utveckla och etablera Ung Kultur Möts festivaler i regionen. Konceptet är framförallt ämnat att skapa nya arrangörer men även erbjuda unga mötesplatser i form av musik och kultur skapade av unga själva. Konceptet är gränsöverskridande, respektive kommun arrangerar en lokal kultur festival för unga i åldern 13-20, för att sedan samlas och arrangera en gemensam regionfestival och därifrån representera regionen på en riksfestival. Festivalerna erbjuder de unga 3 arenor.

1. arrangör, unga lär sig att arrangera mötesplatser de själva är intresserade av.
2. Konst och Scen, unga som på något vis utövar kultur har på UKM festivalen en scen eller utställningsplats att visa upp sig på.
3. Publik, unga på landsbygden efterfrågar fler mötesplatser, UKM innehåller en bredd av kultur, är gjord för ochmed unga och möter de efterfrågningar som finns gällande mötesplatser.

Festivalerna tar framförallt plats i kommunernas fritids- eller ungdomshus. För unga en etablerad arena och för projektet ger det möjlighet till långsiktighet genom att göra UKM som en del av kommunernas ordinarie verksamhet.

Resultat:
Identifierat intresserade ungdomar och genomfört UKM-regionfinal i Oskarshamn och riksfinal i Skövde. Ungdomarna har stöttats i att framföra på scen men också att genomföra ett arrangemang

,

Mål

Arrangera fyra lokalfestivaler per år, en i respektive kommun
Arrangera en regionfestival per år
Delta på riksfestival och representera Astrid Lindgrens Hembygd
Delta på rikssamordnarträffar med övriga regioner i landet

UKM 2010

Projektperiod
2010-03-09 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-220
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd
Kontaktpersoner
Susanne Svensson
0495-240525