Turismutveckling kring Smalspåret

Projektets syfte är att stärka Smalspåret med omgivande besöksmål och verksamheter inom järnvägens sträckning i främst Vimmerby och Hultsfreds kommuner genom att öka attraktiviteten och intresset för att resa med järnvägen.

Projektet ökar stationernas attraktivitet i främst Hultsfred och Vena, möjliggör körning med ångloksdragna tåg på Smalspåret på sträckan närmast Hultsfred, stärker förutsättningarna för trafik till evenemangsområdet i Hultsfred.

Resultat
Samtliga budgeterade aktiviteter har genomförts. Förutsättningarna för chartertågtrafik har ökat liksom säkerheten och allmänhetens förtroende för Smalspåret som anläggning i Hultsfred

Mål

Fler evenemangståg och beställningståg på Smalspåret på delen närmast Hultsfred tio/år
Ökad säkerhet vid evenemangsområdet, vägkorsning med bommar En korsning
Upprustade, attraktiva stationsmiljöer Tre miljöer
Förbättrad säkerhet och ökad kvalité för de resande och närboende i främst Hultsfred och Vena.

Turismutveckling kring Smalspåret

Projektperiod
2012-04-11 – 2013-12-15
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-241
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby, Hultsfred
Projektägare
Förvaltnings AB Smålandsbanan